Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
24.8.2016

Přehled aktuálních výstav v muzeích a galeriích ČR

Pro období srpen až říjen 2016

 

Na webových stránkách AMG v sekci Kalendárium akcí je pravidelně zveřejňován Přehled aktuálních výstav v muzeích a galeriích ČR.

Přehled je publikován v příslušném období také jako součást Věstníku AMG.

Pokud chcete, aby se Vaše výstavy v Přehledu objevovaly, zašlete nám na Sekretariát AMG správně a včas vyplněný příslušný Formulář.

Do formuláře vyplňte všechny plánované výstavy ve Vašem muzeu či galerii.

Aktuální přehledy výstav, jakékoli změny a aktualizace zasílejte s předstihem 2–3 měsíců, nejpozději do 20. dne každého lichého měsíce roku.

Jen tak mohou být Vaše aktuální výstavy propagovány na stránkách Věstníku AMG i webu AMG.

Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní výstavní plán či program instituce jiným způsobem, je možné zaslat na uvedený kontakt Vámi zpracovanou variantu!

Kontaktní osobou pro Kalendárium výstav muzeí a galerií ČR je Mgr. et MgA. Tereza Záchová, tel. +420 224 210 038, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás