Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
25.8.2016

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2016–2017

Poslední šance přihlásit se do základního nebo nástavbového kursu ŠMP!!!

JEŠTĚ MÁME PÁR VOLNÝCH MÍST !!!

POŠLETE PŘIHLÁŠKU VČAS – JIŽ JEN DO 31.8.2016 !!!

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2016–2017

Do konce srpna 2016 se můžete hlásit do jednoho z kursů, které se budou letos otevírat!

ZÁKLADNÍ KURS

Již XV. běh kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolventy školy poskytující odborné muzeologické vzdělání.
Mohou ho využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzea.
V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a pohled do problematiky v dnešní době velmi aktuálního tématu muzejní pedagogiky.
Ještě zbývá několik volných míst!! Pošlete proto včas svoji přihlášku!
Více informací naleznete zde.

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ
VI. běh nástavbového kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek, nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
V rámci nástavbového kurzu se studenti zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí.
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou skládající se z obhajoby závěrečné práce na vybrané téma a následné debaty nad problematikou.
Do kurzu se mohou přihlásit  zájemci i bez absolvování základního kurzu ŠMP!
Ještě zbývají volná místa!! Další běh nástavbového kursu bude otevřen nejdříve za dva roky. Využijte proto příležitosti kurs absolvovat v letošním školním roce!!
Kurs je otevřen všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky.

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2016.

Kontaktní osobou je Mgr. Monika Benčová, e-mail: bencova@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 039.

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás