5.2.2016

16. ročník konference Obnova památek 2016 – Historické dlažby a obklady v interiérech

Uzávěrka přihlášek 4. března 2016

Studio AXIS zve na konferenci Obnova památek 2016 – Historické dlažby a obklady v interiérech, kterou pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou architektury ČVUT a ČNK ICOMOS.

Konference se uskuteční ve dnech 15.–16. března 2016.

Pouze při platbě do 19. 2. 2016 odborná publikace k tématu konference ZDARMA!


Program:

15. 3. 2016 – od 9 do cca 17 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing. Petr Dolejš – STUDIO AXIS
Zahájení

Ing.arch. Naděžda Goryczková – Národní památkový ústav, generální ředitelka
Úvodní vystoupení

RNDr. Zdeněk Dragoun – Národní památkový ústav
Keramické podlahy v Čechách 11. – 13. století

Ing. Alfréd Schubert – Národní památkový ústav
Péče o památkově hodnotné podlahy a interiérové dlažby

Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa – Fakulta architektury ČVUT, president ČNK ICOMOS
Druhotné použití historické dlažby

Pavel Jerie – Národní památkový ústav, vedoucí odboru péče o památkový fond
Příklady realizací

Zdenka Feyfarová – restaurátorka
Restaurování a obnova keramického obkladu a dlažeb

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. – Národní památkový ústav, vedoucí technologické laboratoře
Maltové vápenné podlahy

Ing.arch. Zdeněk Chudárek – Národní památkový ústav
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

16. 3. 2016
Délka exkurzí cca 1–1,5 h.

Exkurze jsou určené výhradně pro účastníky přednášek 15. 3. 2016.
Z kapacitních důvodů se lze zúčastnit pouze jedné exkurze, začátky prohlídek budou ještě upřesněny.
Vybranou exkurzi upřesněte prosím v poznámce objednávky.

Podrobný program, ceník a on-line přihlášku najdete na webu pořadatele nebo na stránkách konference.

 

 

Zpět

nahoru