8.2.2016

Nakladatelství Artefactum vydalo během ledna dvě nové publikace

V nakladatelství Artefactum vyšly během ledna dvě novinky:

česko-německé vydání Soupisu historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice

 

Kristina Uhlíková – Jana Chadimová – Martin Barus (edd.)
Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I., Stadt Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl I., Město Litoměřice
Vydání 1., německy / česky, 486 s., čb. obr., jmenný a místní rejstřík, Praha 2015
ISBN 8788086890791
Kniha vychází ve dvoujazyčném německo-českém vydání.

a

dvousvazkové kolektivní dílo obsahující kompletní soupis Knihovny arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, doplněný o texty věnované osobnosti tohoto Habsburka, jeho knihovně a tematickým okruhům v ní zastoupenými i širšímu kontextu aristokratických knihoven v 16. století.

Ivo Purš – Hedvika Kuchařová (edd.)
Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského
Vydání 1., česky, německé resumé, 2 svazky, 1384 s., obr., obr. příl., jmenný rejstřík, Praha 2015
ISBN 978-80-86890-72-2 (1. svazek), ISBN 978-80-86890-73-9 (2. svazek), ISBN (pro oba svazky) 978-80-86890-74-6

 

 

Zpět

nahoru