2.12.2014

Nabídka dvou botanických výstav

Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz zapůjčí dvě výstavy.

Tou první je výstava nazvaná Kde rostou naše endemity.
Jedná se o 20 panelů o rozměrech 60×90 cm. Jsou vytištěny ve dvou verzích: interiérová verze na pěnových panelech Rayboard, exteriérová (snese vlhko) na panelech Dibond.
Výstava pojednává o endemismu, tedy o rostlinách, které se vyskytují jen na rozsahem nevelkém území. Celá problematika je vysvětlena i na příkladech rostlin cizokrajných, převažují však samozřejmě rostliny naše domácí. Endemické rostliny jsou představeny podle stanovišť, na kterých se vyskytují (např. rostliny skal, hadců), podle hlavních geografických oblastí výskytu (Krkonoše, Hrubý Jeseník), avšak neschází ani představení jednotlivých rodů s větším počtem endemitů (jestřábníky, jeřáby).Výstavu vytvořila Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz, texty vytvořil botanik Vít Grulich, fotografiemi přispěli členové Botany.cz i další. Akci podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Výstavu poskytujeme institucím zdarma, je jen nutné zajistit její transport.

Druhou je výstava Botanické zahrady jak je neznáte.
Výstava se skládá ze 20 panelů vytištěných na deskách Dibond. Pojednává o méně známých funkcích našich botanických zahrad, pozornost je soustředěna především na ochranu genofondu rostlin. Je zde představeno několik předních českých botanických zahrad, je vysvětlen pojem genofond, velká pozornost je věnována ochranářským úmluvám, které výrazně ovlivňují činnost botanických zahrad. Výstavu vytvořila Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz, texty sepsali zaměstnanci našich botanických zahrad i dalších institucí. Akci podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Výstavu poskytujeme institucím zdarma, je jen nutné zajistit její transport.

Zpět

nahoru