18.1.2016

Sborník Muzea Českého lesa v Tachově

19. ledna od 17.30 hodin

Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali dne 19.1. v 17.30h na představení č.34 Sborníku Muzea Českého lesa v Tachově.

Toto periodikum, které začalo vycházet v r. 1967, vstupuje aktuálním číslem do nové etapy své historie. Vedle tradičně odborně kvalitního obsahu, který je zároveň přístupný laickým zájemcům o regionální historii a přírodu, získává sborník tímto číslem podobu vázané knihy s barevnými ilustracemi.

Na představení budou přítomni i někteří z autorů. Formou krátké video prezentace budou uvedeny všechny příspěvky ve Sborníku vytištěné.

Kamil Petráň tak zavede na konec druhé světové války na západě Čech a představí ho  očima německého důstojníka.

K osobnosti Joachima Adlera zvaného Nachum Sofer se vyjadřuje Daniel Polakovič. Nové informaci o staré synagoze v Tachově přinášejí Václav F. Chvátal a Jan Edl. Popisu krajiny okresu Tachov v I. vojenském mapování a stabilním katastru se ukázkou popisů krajiny tří obcí (Staré Sedliště, Pořejov, Okrouhlé Hradiště) z 2. poloviny 18. století a z poloviny 19. století věnuje Helena Vetráková. Nikola Rayman představuje archeologický výzkum v areálu „Rybeny“ v Tachově.  Pavel Řepa sumarizuje téměř 50 let trvající sledování v příspěvku Mizející a objevující se druhy ptáků na Tachovsku.

Spolu s autory se těšíme na setkání s Vámi!

Pozvánka (270 kB)

Zpět

nahoru