7.11.2016

Nová publikace Houbařský rok na Znojemsku

Kniha je určena jak houbařům začátečníkům, tak těm poučenějším, a na své si přijdou i zájemci o přírodu širšího regionu. Poměrně podrobně je pojednáno o zhruba 150 druzích rostoucích na Znojemsku. O dalších desítkách taxonů je v knize zmínka. Druhy jsou řazeny tematicky do kapitol podle období převládajícího růstu, případně podle jiného pojícího tématu. Na počátku každé z kapitol uvádíme recept k přípravě pokrmu, v němž hlavní roli hraje některý druh popisovaný v dané kapitole. Druhy následně prezentované jsou ilustrovány barevnými fotografiemi z regionu (většina fotografií je od Marka Čapouna a Radomíra Němce) a doplněny krátkými texty s informacemi o stanovišti, na kterém houba roste. To vše je zpestřeno vybranými zajímavostmi nebo souvislostmi. Nechybí ani srovnání s podobnými nebo příbuznými druhy a v neposlední řadě jsou zařazeny fotografie mikrosvěta hub (fotografie Milana Šenkýře). V samostatných kapitolách jsou krátce nastíněny širší tematické souvislosti. Dozvíme se, co to vlastně houba je nebo jak se rozmnožuje, uvedena jsou také regionální specifika ovlivňující růst hub nebo informace o chemických látkách houbami produkovaných (léčivé a samozřejmě jedovaté houby). Houbaři s hlubším zájmem o problematiku ocení pasáž věnovanou výzkumu hub na Znojemsku, dále stránky o regionálně významných a vzácných druzích nebo kapitolu „Výstavy hub v Jihomoravském muzeu“. V posledně jmenované kapitole je uveden seznam druhů, které je možné na podzim v regionu najít a objevily se tak na výstavách hub zdejšího muzea. Kniha vyšla za finanční podpory Jihomoravského kraje, má 256 stran a zakoupit ji můžete v pokladnách Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Obálka (275 kB)

Zpět

nahoru