Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
23.6.2017

Vyhlášení výběrového dotačního řízení „Akviziční fond“ na rok 2017

Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytování financí muzeím, galeriím a případně dalším subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní povahy na nákup originálních autorských děl.

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury vyhlašuje v souladu s usnesením vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 276, k návrhu na zřízení výběrového dotačního řízení Akviziční fond a dle Příkazu ministra kultury č. 15/2017 výběrové dotační řízení „Akviziční fond“ pro rok 2017.

Předmětem výběrového dotačního řízení je poskytování finančních prostředků formou dotace muzeím, galeriím a případně dalším subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní povahy podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na nákup originálních autorských děl z oblasti výtvarného umění, užitého umění, designu a architektury mladších 50 let.

Podmínky, formulář žádosti a termín pro její podání jsou zveřejněny zde.

 

 

Zpět

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás