Lektoři nástavbového kursu ŠMPPhDr. František Frýda
Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 301 00  Plzeň
Tel.: +420 377 324 105
e-mail: ffryda@zcm.cz

Mgr. Pavel Holman
Ústav archeologie a muzeologie - oddělení muzeologie
Masarykova univerzita - Filosofická fakulta
Arna Nováka 1, 602 00  Brno

Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké nám. 9, 695 01  Hodonín
Tel.: +420 518 351 834
e-mail: i.chovancikova@masaryk.info

Ing. Pavel Jirásek
e-mail: pavel.jirasek@gmail.com

Mgr. Lenka Mrázová
e-mail: mrazova.l@seznam.cz

Ing. Maxmilián Novák
e-mail: maxatech@seznam.cz

Mgr. Klára Smolíková
Tel.: +420 604 176 034
e-mail: klara.smolikova@tiscali.cz

PhDr. František Šebek
e-mail: frsebek@seznam.cz

Ing. Petr Žák, Ph.D.
Tel.: +420 257 320 595
e-mail: zak@etna.cz

RNDr. Jiří Žalman

Mgr. Olga Šámalová
vedoucí Úseku vnějších vztahů
Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 1, 110 00  Praha 1
e-mail: samalova@muzeumprahy.cz

 

nahoru