Rozvrh základního kursu

 

Rozvrh pro školní rok 2017/18 (207 kB)

Program přednášek pro školní rok 2017/18 (182 kB)


Důležité termíny:

Termín podání přihlášek k závěrečné práci: 15. 1. 20178

Termín odevzdání závěrečné práce (2x vytištěná, 1x v elektronické podobě, posudek vedou-cího práce s hodnocením – 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, nedoporučuji k obhajobě): zkoušky v červnu – 5. 5. 2018, zkoušky v září – 31. 7. 2017

Závěrečný test: 6 6. 2018

Závěrečné zkoušky: 20. 6. 2018 a 5. 9. 2018

 

nahoru