Členové Exekutivy AMG


Předseda AMG

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., rezignoval na funkci předsedy Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ke dni 27. června 2017.

Dle § 14 odst. 4 Stanov AMG přebírá veškerou agendu a pravomoci předsedy AMG I. místopředsedkyně AMG.


I. místopředsedkyně AMG

Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké náměstí 9, Hodonín, PSČ: 695 01
tel.: +420 518 355 735
e-mail: i.chovancikova@masaryk.info

– koncepční činnost a vnitřní chod AMG, Národní soutěž muzeí Gloria musealis, muzeologie a vzdělávání, komunikace s katedrami VŠ
– Zlínská krajská sekce AMG, Jihomoravská krajská sekce AMG, Olomoucká krajská sekce AMG
 

II. místopředseda AMG

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Huťská 1375, Kladno, PSČ: 272 01
tel.: +420 312 256 161
e-mail: kuchynka@omk.cz

– legislativa
– Středočeská krajská sekce, Liberecká krajská sekce
 

Členové Exekutivy AMG

PhDr. Luděk Beneš
Muzeum Mladoboleslavska, Staroměstské nám. 1, 293 01, Mladá Boleslav
tel.: +420 326 325 616
e-mail: ludek.benes@muzeum-mb.cz

– spolupráce s muzejními svazy v Sasku, Bavorsku a v Horním Rakousku, konference Vznik ČSR
– Krajská sekce hl. m. Prahy, Jihočeská krajská sekce, Pardubická krajská sekce


PhDr. Pavel Ciprian
Muzeum  města Brna, Špilberk 210/1, Brno, PSČ: 662 24
tel.: +420 542 123 611
e-mail: ciprian@spilberk.cz

– vnitřní chod AMG, propagace a popularizace, vnější vztahy a kontakt se zahraničím (NEMO)
– Krajská sekce Vysočina, Moravskoslezská krajská sekce AMG


PhDr. Jana Hutníková

Muzeum Českého lesa, Třída Míru 447, Tachov, PSČ: 347 11
tel.: +420 374 722 171
e-mail: muzeum@tachov.cz

– problematika malých muzeí, legislativa, účetnictví, předsedkyně Redakční rady Věstníku AMG
– Plzeňská krajská sekce, Karlovarská krajská sekce


Ing. Richard M. Sicha
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky
a Památník obětem internace Králíky
Králíky, Velké náměstí 367, PSČ: 561 69
E-mail: rollo@centrum.cz

– digitalizace, problematika GDPR a implementace zbraňové legislativy EU
– Královehradecká krajská sekce, Ústecká krajská sekce


Předsedkyně Revizní komise AMG

PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, Roztoky u Prahy, PSČ: 252 63
tel.: +420 233 029 034, +420 606 474 839
e-mail: reditelka@muzeum-roztoky.cz

– vnitřní chod AMG

nahoru