Členové Archeologické komise 

Počet členů komise: 40 institucí (58 zaměstnanců), 1 individuální člen AMG

 

Členské instituce

Beroun 
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Středočeského kraje

Blovice 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka, p. o.

Brno
Moravské zemské muzeum

Břeclav
Městské muzeum a galerie

Čelákovice 
Městské muzeum v Čelákovicích

Česká Lípa 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

České Budějovice 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Český Těšín 
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Hodonín 
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Chomutov 
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.

Jihlava 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje

Kladno 
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Kolín 
Regionální muzeum v Kolíně

Kroměříž 
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace

Liberec 
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Litomyšl 
Regionální muzeum v Litomyšli

Mělník
Regionální muzeum Mělník

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Moravský Krumlov
Městské muzeum a galerie Knížecí dům

Most
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace

Opava 
Slezské zemské muzeum

Ostrava
Ostravské muzeum, příspěvková organizace

Plzeň 
Západočeské muzeum v Plzni

Praha
Muzeum hlavního města Prahy

Prachatice 
Prachatické muzeum

Rakovník 
Muzeum T. G. M. Rakovník

Rokycany 
Západočeské muzeum v Plzni – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Rychnov nad Kněžnou 
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje

Turnov 
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.

Vrchlabí 
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter

Vsetín 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace

Zlín 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Žatec 
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

 

Členové komise – zaměstnanci členských muzeí

PhDr. Martina Beková
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Tel.: +420 494 534 450 
e-mail: martina.bekova@moh.cz

Mgr. Irena Benková  
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Středočeského kraje 
Tel.: +420 606 930 657 
e-mail: benkova.nappse@worldonline.cz

Mgr. Radek Bláha  
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Tel.: +420 603 114 104 
e-mail: r.blaha@muzeumhk.cz

Mgr. Kateřina Blažková
Muzeum T. G. M. v Rakovníku
Tel.: +420 313 516 226
e-mail: muzeum.tgm@telecom.cz

Mgr. Jiří Bouda  
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 
Tel.: +420 732 437 653 
e-mail: bouda@muzeum-blovice.cz

Bc. Petr Brestovanský  
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
Tel.: +420 485 246 146 
e-mail: muzeumlb@proactive.cz

Mgr. Simona Bubeníková 
Regionální muzeum v Kolíně 
Tel.: +420 321 722 988 
e-mail: archeologie.muzeum@kolin.cz

Mgr. Vladislav Burian  
Muzeum Jindřichohradecka 
Tel.: +420 723 350 318 
e-mail: muzeum@esnet.cz

Bohumír Dragoun  
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou  
e-mail: bohumir.dragoun@moh.cz 

Mgr. Gabriela Dreslerová
Městské muzeum a galerie Břeclav
Tel.: +420 730 807 175
e-mail: gabriela.dreslerova@muzeumbv.cz

PhDr. František Frýda  
Západočeské muzeum v Plzni 
Tel.: +420 377 324 105 
e-mail: ffryda@zcm.cz

PhDr. Luděk Galuška, CSc. 
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 542 321 205/247 
e-mail: lgaluska@mzm.cz

Mgr. Olga Hájková
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter
Tel.: +420 499 456 722

Bc. Petr Hereit  
Západočeské muzeum v Plzni 
Tel.: +420 377 444 483 
e-mail: pherejt@zcm.cz

PhDr. Petr Holodňák  
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci 
Tel.: +420 415 748 407 
e-mail: holodnak@muzeumzatec.cz 

PhDr. Alena Humpolová  
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 542 321 205/249 
e-mail: ahumpolova@mzm.cz

PhDr. Miroslav Hus  
Západočeské muzeum v Plzni 
Tel.: +420 377 444 483 
e-mail: mhus@zcm.cz 

Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 
Tel.: +420 387 316 114 
e-mail: chvojka@muzeumcb.cz

Mgr. Helena Chybová  
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace 
Tel.: +420 573 338 388 
e-mail: chybova@muzeum-km.cz

Mgr. Zuzana Jarůšková
Muzeum regionu Boskovicka, p. o.
Tel.: +420 731 392 417
e-mail: jaruskova@muzeum-boskovicka.cz

Petr Jenč  
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 
Tel.: +420 487 824 145 
e-mail: muzeum@clnet.cz 

Petr Kostrhun  
Moravské zemské muzeum 
+420 542 321 205/229 
e-mail: pkostrhun@mzm.cz  

Mgr. Petr Kubín  
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 
Tel.: +420 519 513 924 
e-mail: archeolog@rmm.cz

Mgr. Martin Kuča
Městské kulturní středisko, p. o. Moravský Krumlov
Tel.: +420 725 865 551
e-mail: muzeum@meksmk.cz

PhDr. Zdeněk Kuchyňka 
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně 
Tel.: +420 312 248 045 
e-mail: kuchynka@omk.cz 

PhDr., RNDr. Jana Langová  
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace 
Tel.: +420 577 119 584 
e-mail: hrad-malenovice@seznam.cz

PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. 
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 542 321 205/253 
e-mail: zmechurova@mzm.cz

Mgr. Dana Menoušková  
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace 
Tel.: +420 572 501 844 
e-mail: dana.menouskova@slovackemuzeum.cz

Bc. Milan Metlička  
Západočeské muzeum v Plzni 
Tel.: +420 377 444 483 
e-mail: mmetlicka@zcm.cz 

Mgr. Zbyněk Moravec
Ostravské muzeum, p. o.
Tel.: +420 597 578 473
e-mail: moravec@ostrmuz.cz

Mgr. Jana Němcová  
Regionální muzeum v Litomyšli 
Tel.: +420 605 903 119
e-mail: nemcova@rml.cz

Mgr. Petr Neruda, Ph.D. 
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 321 205/225 
e-mail: pneruda@mzm.cz 

Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. 
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 542 321 205/225 
e-mail: znerudova@mzm.cz 

Doc. PhDr. Martin Oliva, PhD. 
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 542 321 205/224 
e-mail: moliva@mzm.cz 

PhDr. Lenka Ondráčková  
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace 
Tel.: +420 474 651 251 
e-mail: muzeumchom@ovtnet.cz

Mgr. Jiří Orna  
Západočeské muzeum v Plzni 
Tel.: +420 377 444 483 
e-mail: jorna@zcm.cz 

Mgr. et Ing.  Marek Parkman  
Prachatické muzeum 
Tel.: +420 388 311 419 
e-mail: parkman@a-contact.cz

Mgr. Vladimír Peša  
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 
Tel.: +420 487 824 145 
e-mail: pesa@muzeum.clnet.cz

Mgr. Radka Praumová
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Tel.: +40 371 723 737
e-mail: Praumova.muzeumro@atlas.cz

PhDr. Jan Prostředník, PhD. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 
Tel.: +420 481 322 106 
e-mail: prostrednik@muzeum-turnov.cz

Bc. Milan Rychlý
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Tel.: +420 584 413 972
e-mail: muzeum.rychly@jen.cz

PhDr. Milan Salaš, CSc. 
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 542 321 205/250 
e-mail: msalas@mzm.cz  

Mgr. Petra Sehnoutková
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Tel.: +420 606 082 574
e-mail: p.sehnoutkova@muzeumhk.cz

Mgr. Pavla Skalická
Slezské zemské muzeum
Tel.: +420 553 714 862
e-mail: skalicka@szmo.cz

Mgr. Pavel Snítilý  
Městské muzeum v Čelákovicích 
Tel.: +420 326 991 556

Mgr. Michal Soukup  
Oblastní muzeum v Mostě
Tel.: +420 728 736 457
e-mail: reditel@muzeum-most.cz

Mgr. Marcela Stará  
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
Tel.: +420 485 246 141 
e-mail: muzeumlb@proactive.cz

Mgr. Jaromír Šmerda  
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 
Tel.: +420 737 463 312 
e-mail: jaromir.smerda@seznam.cz

Mgr. Miroslava Šmolíková  
Muzeum hlavního města Prahy 
Tel.: +420 607 971 271 
e-mail: smolikova@muzeumprahy.cz

Mgr. Samuel Španihel
Muzeum regionu Valašsko
Tel.: +420 776 131 890
e-mail: spanihel@muzeumvalassko.cz

Bc. Jan Tajer
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
Tel.: +420 773 671 760, +420 736 754 835
e-mail: tajer@kvmuz.cz

Mgr. Miroslav Vaškových
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

PhDr. Alena Veselá  
Regionální muzeum Mělník 
Tel.: +420 723 798 665 
e-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz

Mgr. Eliška Wiesnerová
Muzeum města Ústí nad Labem p.o.
e-mail: wiesnerova@muzeumusti.cz

Mgr. Petr Zajíček
Muzeum Těšínska, p. o.
Tel.: +420 721 404 059
e-mail: Petr.Zajicek@muzeumct.cz

PhDr. Petr Zavřel  
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 
Tel.: +420 387 316 116 
e-mail: zavrel@muzeumcb.cz

Mgr. David Zimola  
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace 
Tel.: +420 567 309 728 
e-mail: zimola@muzeum.ji.cz

 

Člen komise – individuální člen AMG

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
individuální člen AMG
Vinohradská 34, 120 00  Praha 2  
Tel.: + 420 224 256 577  
e-mail: zuzana.sklenarova@ff.cuni.cz

nahoru