Členové Geologické komise

Počet členů komise: 28 institucí (39 zaměstnanců), 10 individuálních členů


Členské instituce

Beroun 
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Středočeského kraje

Brno 
Moravské zemské muzeum
Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum

Česká Lípa 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Český Těšín
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Hradec Králové 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Jihlava 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Jílové u Prahy 
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Kutná Hora 
České muzeum stříbra, příspěvková organizace

Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka

Nový Jičín 
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Olomouc 
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Opava
Slezské zemské muzeum

Ostrava 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace

Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích

Písek 
Prácheňské muzeum v Písku

Poděbrady 
Polabské muzeum, příspěvková organizace

Příbram
Hornické muzeum Příbram

Říčany 
Muzeum Říčany

Sokolov
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace

Třebíč 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Vsetín 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace

Zlín
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Znojmo 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace


Členové komise – zaměstnanci členských muzeí

Ing. Jaroslav Cícha  
Prácheňské muzeum v Písku 
Tel.: +420 382 201 119 
e-mail: cicha@quick.cz

RNDr. Milan Fišera, CSc. 
Národní muzeum 
Tel.: +420 224 497 281 
e-mail: milan.fisera@nm.cz

RNDr. Oldřiška Frühbauerová  
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Tel.: +420 556 701 156 
e-mail: mnjof@atlas.cz  

RNDr. Růžena Gregorová 
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 542 321 205 
e-mail: rgregorova@mzm.cz 

Mgr. Jakub Halaš 
Muzeum Říčany
Tel.: +420 323 603 161
e-mail: j.halas@post.cz

RNDr. Stanislav Houzar  
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 542 321 205 
e-mail: shouzar@mzm.cz

Mgr. Vladimír Hrazdil  
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 542 321 205 
e-mail: vhrazdil@mzm.cz

RNDr. Stanislava Hrdličková  
Moravské zemské muzeum 
Tel.: +420 542 321 205 
e-mail: shrdlickova@mzm.cz 

Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D.
Moravské zemské muzeum v Brně
e-mail: pavladokoupil@seznam.cz

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.
Slezské zemské muzeum
Tel.: +420 553 622 999
e-mail: geologie@szm.cz

Bc. et Mgr. Jan Juráček
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Tel.: +420 495 514 624
e-mail: j.juracek@muzeumhk.cz

RNDr. Jiřina Kábrtová  
Ostravské muzeum, příspěvková organizace 
Tel.: +420 596 114 449 
e-mail: jirina.kabrtova@ostrmuz.cz

Mgr. Blanka Kloučková  
Polabské muzeum 
Tel.: +420 325 612 640 
e-mail: klouckova@pmpodebrady.cz 

Mgr. Šárka Koníčková
Moravské zemské muzeum v Brně
Tel.: +420 533 435 217
e-mail: skonickova@mzm.cz

RNDr. Jana Králová  
České muzeum stříbra 
Tel.: +420 327 512 159/24 
e-mail: kralova@cms-kh.cz

Ing. Lukáš Křesina  
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace 
Tel.: +420 568 840 518/24 
e-mail: l.kresina@zamek-trebic.cz 

RNDr. Petr Kühn  
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 
Tel.: +420 487 521 489 
e-mail: muzeum@clnet.cz  

Mgr. Tomáš Lehotský  
Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Tel.: +420 585 515 157
e-mail: lehotsky@email.cz, lehotsky@prfnw.upol.cz 

RNDr. Karel Malý, Ph.D. 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace 
Tel.: +420 567 573 892
e-mail: maly@muzeum.ji.cz

RNDr. Václav Mencl, Ph.D.
Městské muzeum Nová Paka
Tel.: +420 493 721 943
e-mail: sapropel@post.cz

Mgr. Eva Mertová  
Ostravské muzeum, příspěvková organizace 
Tel.: +420 596 611 329 
e-mail: mertova@ostrmuz.cz 

RNDr. Rostislav Morávek  
Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Tel.: +420 585 515 134 
e-mail: moravek@vmo.cz  

Petr Mužák
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.
Tel.: +420 487 824 146
e-mail: muzak@muzeumcl.cz

Mgr. Ludmila Nejeschlebová
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Tel.: +420 733 543 435
e-mail: Ludmila.Nejeschlebova@muzeum-zlin.cz

Mgr. Ivo Nevečeřal  
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 
Tel.: +420 732 884 640 
e-mail: regmuz@cbox.cz

Ing. Pavel Novotný  
Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Tel.: +420 603 840 222 
e-mail: novotny@vmo.cz

Miloslav Požár  
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace 
Tel.: +420 571 611 690 
e-mail: miloslavpozar@seznam.cz

RNDr. Petra Přidalová  
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Středočeského kraje 
Tel.: +420 311 513 142

Miroslav Radoň
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Tel.: +420 412 359 041
e-mail: radon@muzeum-teplice.cz

RNDr. Petr Rajlich, CSc.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Tel.: +420 777 925 029
e-mail: rajlich@muzeumcb.cz

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.
Polabské muzeum, příspěvková organizace
Tel.: +420 325 612 640
e-mail: martin.sandera@polabskemuzeum.cz

Mgr. Pavel Škácha
Hornické muzeum v Příbrami
Tel.: +420 318 626 307
e-mail: skacha-p@muzeum-pribram.cz

Mgr. Jaroslav Šmerda  
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Tel.: +420 515 282 231 
e-mail: smerda@znojmuz.cz 

RNDr. Stanislav Štamberg, CSc. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Tel.: +420 495 512 391 
e-mail: s.stamberg@muzeumhk.cz 

Ing. Jiří Šura
Východočeské muzeum v Pardubicích
Tel.: +420 466 799 247
e-mail: sura@vcm.cz

Mgr. Jana Šušolová
Moravské zemské muzeum v Brně
Tel.: +420 533 435 219
e-mail: jsusolova@mzm.cz

Mgr. Jiří Toman
Moravské zemské muzeum v Brně
Tel.: +420 533 435 216
e-mail: jtoman@mzm.cz

Michaela Troszková  
Ostravské muzeum, příspěvková organizace 
Tel.: +420 596 123 760
e-mail: troszkova@ostrmuz.cz 

Mgr. Eva Víšková, Ph.D.
Moravské zemské muzeum v Brně
Tel.: +420 533 435 217
e-mail: eviskova@mzm.cz

Členové komise – individuální členové AMG

prom.geol. Petra Burdová  
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 264 
e-mail: petra_burdova@nm.cz

Jiřina Dašková
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 874
e-mail: jirina_daskova@nm.cz

Kamil Dryák  
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 250 
e-mail: kamil_dryak@nm.cz

RNDr. Boris Ekrt
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 882
e-mail: boris_ekrt@nm.cz

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 801
e-mail: jiri_kvacek@nm.cz

Mgr. Radana Malíková
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 885
e-mail: radana_malikova@nm.cz

Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. 
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 243 
e-mail: jiri_sejkora@nm.cz

RNDr. Blanka Šreinová  
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 281 
e-mail: blanka_sreinova@nm.cz

RNDr. Vojtěch Turek, Ph.D.
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 903
e-mail: vojtech_turek@nm.cz

Mgr. Luboš Vrtiška
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 847
e-mail: lubos_vrtiska@nm.cz

 

nahoru