Členové výboru Geologické komise

 

prom. geol. Petra Burdová 
Národní muzeum
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
Tel.: +420 224 497 264
e-mail: petra_burdova@nm.cz

RNDr. Stanislav Houzar
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: +420 542 321 205
e-mail: shouzar@mzm.cz


nahoru