Předsedkyně Knihovnické komise AMG

 

PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo náměstí 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420  384 363 661
e-mail: behalova@mjh.cz

nahoru