Členové Komise dějin umění

Počet členů komise: 31 institucí (37 zaměstnanců), 3 individuální člen AMG

 

Členské instituce:

Beroun 
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Středočeského kraje

Brno 
Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav

Česká Lípa 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Česká Skalice 
Textilní muzeum TIBA

Český Těšín 
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Děčín 
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Hlinsko v Čechách 
NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb Vysočina

Cheb 
Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Jihlava 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Jindřichův Hradec 
Muzeum Jindřichohradecka

Klenová 
Galerie Klatovy / Klenová

Kolín 
Regionální muzeum v Kolíně

Kroměříž 
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace

Liberec 
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Lidice 
Národní kulturní památka - Památník Lidice

Mariánská Týnice - Kralovice 
Muzeum a galerie severního Plzeňska

Mělník 
Regionální muzeum Mělník

Mladá Boleslav 
Muzeum Mladoboleslavska

Olomouc 
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Plzeň
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Praha  
Muzeum hlavního města Prahy
Památník národního písemnictví
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Rokycany 
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Teplice 
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace

Turnov 
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

Vodňany 
Městské muzeum a galerie

Vrchlabí 
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum - Augustiniánský klášter

Vsetín 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace

Vyškov 
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Znojmo 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

 

Členové komise - zaměstnanci členských muzeí
      
PhDr. Ivana Bortlová
 
Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Tel.: +420 585 515 148 
e-mail: vmo@vmo.cz 
        
PhDr. Iva Brothánková 
Národní kulturní památka - Památník Lidice 
Tel.: +420 312 253 063 
e-mail: iva.brothankova@quick.cz 
        
PhDr. Irena Bukačová 
Muzeum a galerie severního Plzeňska 
Tel.: +420 373 396 410 
e-mail: mtynice@iol.cz  
       
PhDr. Miroslav Cogan 
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 
Tel.: +420 481 322 106 
e-mail: cogan@muzeum-turnov.cz 
        
Mgr. Zbyněk Černý 
Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Tel.: +420 354 400 631 
e-mail: zbynek.cerny@muzeumcheb.cz 
        
Mgr. Hana Dobešová 
Muzeum Jindřichohradecka 
Tel.: +420 384 363 661  
        
Mgr. Marcel Fišer 
Galerie Klatovy / Klenová 
Tel.: +420 602 489 097, +420 376 392 208 
e-mail: info@gkk.cz  

Mgr. Zdeněk Freisleben
Památník národního písemnictví
Tel.: +420 220 516 695
e-mail: freisleben@pamatnik-np.cz
       
Mgr. Kamila Garkischová 
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Středočeského kraje 
Tel.: +420 311 624 462 
e-mail: mck.beroun@worldonline.cz 
        
PhDr. Vlastimil Havlík 
Textilní muzeum TIBA 
Tel.: +420 491 452 933 
e-mail: textilmuz@atlas.cz 
        
Mgr. Petra Hollerová 
Regionální muzeum v Kolíně 
Tel.: +420 321 723 841 
e-mail: muzeum@kolin.cz  

Mgr. Václav Houfek
Muzeum Ústí nad Labem, p. o.
Tel.: +420 603 576 402
e-mail: houfek@muzeumusti.cz
       
PhDr. Bohuslava Chleborádová 
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace 
Tel.: +420 721 537 470 
e-mail: chlebodarova.muzeum@quick.cz 

Mgr. et Mgr. Veronika Chmelařová
Muzeum Těšínska, p. o.
Tel.: +420 558 761 219
e-mail: veronika.chmelarova@muzeumct.cz
        
Mgr. Michal Jemelka 
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace 
Tel.: +420 573 338 388
e-mail: jemelka@muzeum-km.cz 
        
Mgr. Zdena Jeřábková 
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace 
Tel.: +420 517 348 040 
e-mail: z.delta@post.cz  
       
akad.mal. Martin Kos 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace 
Tel.: +420 567 302 669   

Mgr. Magdaléna Krejčová 
Galerie Klatovy / Klenová 
Tel.: +420 376 392 208 
e-mail: krejcova@gkk.cz  
       
Mgr. Irena Marie Kubešová 
Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Tel.: +420 585 515 119 
e-mail: kubesova@vmo.cz  

Mgr. Jan Lehner
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Tel.: +420 778 520 823
e-mail: lehner.muzeumro@atlas.cz
       
Mgr. Edita Manermannová 
Muzeum Mladoboleslavska
Tel.: +420 326 325 616 
e-mail: edita.manermannova@muzeum-mb.cz 
        
Mgr. Barbora Márová Viktoriová 
Regionální muzeum Mělník 
Tel.: +420 315 630 925 
e-mail: viktoriova@muzeum-melnik.cz
         
Mgr. Olga Mehešová 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace
Tel.: +420 571 411 690 
e-mail: o.mehesova@vs.vlmuzeum.cz 
       
PhDr. Jan Mohr 
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Tel.: +420 485 246 133 
e-mail: muzeumlb@proactive.cz  
       
Marie Nevrklová
 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace 
Tel.: +420 515 226 529 
e-mail: dumumenizn@volny.cz 
        
Mgr. Daniel Novák 
Městské muzeum a galerie Vodňany 
Tel.: +420 383 384 574 
e-mail: novak.dan@volny.cz 
        
Mgr. Ota Minařík  
NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb Vysočina 
Tel.: +420 732 805 001 
e-mail: ota.minarik@volny.cz  
       
PhDr. Jiřina Pavlíková 
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 
Tel.: +420 558 761 219
e-mail: pavlikovi@email.cz  

PhDr. David Pindur, Ph.D.
Muzeum Těšínska, p. o.
Tel.: +420 558 761 228
e-mail: David.Pindur@muzeumct.cz
       
Eva Reslová 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 
Tel.: +420 487 521 489 
e-mail: muzeum@clnet.cz 
        
Mgr. Xenie Sofková 
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Tel.: +420 585 515 153 
e-mail: sofkova@vmo.vz 
        
Mgr. Eva Staňková 
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace 
Tel.: +420 412 531 549 
e-mail: muzeum.dc@spdv.cz 
        
PhDr. Kateřina Svobodová 
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Tel.: +420 542 123 637 
e-mail: svobodova@spilberk.cz

Hana Švecová 
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum - Augustiniánský klášter 
Tel.: +420 499 456 704 
e-mail: h.svecova@krnap.cz  
       
Mgr. Kamila Valoušková 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace
Tel.: +420 571 611 764
e-mail: kvalouskova@vm.vlmuzeum.cz 
        
PhDr. Radim Vondráček 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
e-mail: vondracek@upm.cz 

Mgr. Nina Zháňalová
Městské muzeum a galerie Břeclav
Tel.: +420 730 840 457
e-mail: nina.zhanalova@muzeumbr.cz
        
Zbyněk Zronek 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Tel.: +420 567 300 091   

 
Člen komise - individuální člen AMG

PhDr. Alena Křížová, Ph.D. 
Ústav evropské etnologie FF Masarykovy univerzity 
Arne Nováka 1, 660 88  Brno 
Tel.: +420 541 124 442, +420 541 121 406 
e-mail: krizova@phil.muni.cz 

PhDr. Janka Šiňanská
Tel.: +420 224 212 702
e-mail: mostek@vol.cz

nahoru