Hlavní linie činnosti Komise pro muzejní management AMG

 
V rámci své činnosti posilovat vztahy uvnitř muzea jako instituce a zároveň navenek směrem k širší veřejnosti, především návštěvníkům, a také zřizovatelům, donátorům a zástupcům veřejné sféry. 
 
Propagovat a popularizovat činnost muzeí vůči veřejnosti.
 
Poskytovat informace o aktivitách komise prostřednictvím webu, facebooku, workshopů či prezentací.
 
V rámci možností začít postupně budovat informační databázi či veřejné fórum informací sdílených muzei. Tento informační zdroj by měl obsahovat například modelově řešené a konzultované případy a příklady z oblasti legislativy, vnitřních norem muzeí apod. a měl by vést především k výměně zkušeností mezi institucemi. 
 
Zprostředkovat menším muzeím informace k aktuálním tématům; k řešení vybraných problémových okruhů přizvat specialisty: například problematika autorského práva, problematika památek ve správě muzeí (muzea na zámku), muzeum a rodina, dobrovolníci v muzeu apod.
 
Dlouhodobě se zabývat otázkami fundraisingu s cílem rehabilitovat financování muzeí a galerií. V rámci možností se pokusit iniciovat mezi muzei jednotlivé či společné fundraisingové aktivity, případně skrze informační kanály komise upozorňovat na vhodné grantové příležitosti.
 
Pokusit se uvést status dobrovolnictví v muzeích a galeriích ČR na vyšší úroveň.
 
V rámci možností se pokusit realizovat či zaštítit kurzy prezentačních dovedností pro manažery muzeí a galerií. 
 
Zajistit zástupcům menších muzeí stáže ve větších institucích: jedno až dvoudenní stáže k určité problematice (například evidence, edukace, ediční činnost, PR a propagace)
 
 
 
nahoru