Doporučení Komise konzervátorů–restaurátorů AMG pro zadávání veřejných zakázek na konzervátorskorestaurátorský zásah

Zpracovalo MCK TMB

Aktualizovanou verzi Doporučení Komise konzervátorů-restaurátorů, která byla doplněna dle připomínek na Konferenci KR v Hodoníně, naleznete zde.

Související informace naleznete na stránkách Ministerstva kultury zde.
Doporučení k vypracování dokumentace restaurování předložené podle § 14a odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění naleznete zde .
 


 

Dokument o profesi konzervátora–restaurátora

 

Dne 20. 9. 2011 byl schválen Dokument o profesi konzervátora-restaurátora Senátem AMG
jako doporučující dokument pro všechny členy AMG ČR.

Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG 2011

English version Document about the Profession of Conservator-Restorer 

   
Související dokumenty
 

Během patnácté konference ICOM–CC, která se uskutečnila 22. – 26. září 2008 v Novém Dillí v Indii byla přijata rezoluce o terminologii,
kterou vypracovala a předložila mezinárodní pracovní skupina složená ze zástupců nejvýznamnějších organizací v oboru.

English version Terminology to characterize the conservation of tangible cultural heritage 

Komentář k rezoluci o terminologii (113 kB)

Dokument o profesi konzervátora–restaurátora vychází z uvedené rezoluce ICOM–CC
a zároveň i z dokumentů E.C.C.O 
Professional Guideline II  a Professional Guideline III 

 

 


 

Normy

V České republice byly přijaty normy týkající se profese konzervátora–restaurátora vydané Evropskou komisí pro normalizaci CEN.
Bližší informace a přehled přijatých norem naleznete na stránkách MCK TMB.

 

 

 

nahoru