V roce 2018 vyšlo další číslo časopisu
Fórum pro konzervátory–restaurátory

Fórum pro konzervátory–restaurátory je odborně recenzované periodikum vydávané Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně
ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG ČR při příležitosti Konference konzervátorů–restaurátorů.

Fórum pro konzervátory–restaurátory vydávané MCK TMB ve spolupráci s Komisí KR bylo zařazeno na Seznam recenzovaných neimpaktovaných
časopisů (periodik) vydávaných v České republice
(schváleno 28. 11. 2015)
tzn. oponované příspěvky vydané ve Fóru pro konzervátory-restaurátory lze zařadit mezi uznatelné výstupy dle metodiky Rady pro VaVaI.

FORUM FOR CONSERVATORS-RESTORERS 
Reviewed journal published by the Methodical Centre of Conservation of the Technical Museum in Brno in cooperation
with the Commission of Conservators-Restorers of the Association of Museums and Galleries of the Czech Republic,
on the occasion of the Conference of Conservators-Restorers. This journal is a successor of former jounal named
The Journal of the Conservators-Restorers Conference (ISSN 1801-1179).

Bližší informace naleznete zde.

 

Pracovní skupina Kovy vydala v roce 2011

 


        

Všechny uvedené tituly včetně uvedených v NOVINKÁCH A AKTUALITÁCH si můžete koupit v knihovně TMB.

 

 


 

nahoru