E.C.C.O.

 ICOM-CC
 ICCROM
ICOMOS
  The Getty Conservation Institute
Canadian Conservation Institute

 

Velký přehled odkazů na webové stránky institucí, projektů, adresářů aj., které Vám mohou pomoci při orientaci v oblasti konzervace a restaurování kulturního dědictví
 s důrazem na ochranu sbírkových předmětů, naleznete na stránkách MCK TMB.
 Ostatní odkazy

S.T.O.P.                                                   
   
   

 

nahoru