E.C.C.O.

 

   ICOM-CC

 

   ICCROM

 

  ICOMOS

  

  The Getty Conservation Institute

 

  Canadian Conservation Institute

 

Velký přehled odkazů na webové stránky institucí, projektů, adresářů aj., které Vám mohou pomoci při orientaci v oblasti konzervace a restaurování kulturního dědictví
 s důrazem na ochranu sbírkových předmětů, naleznete na stránkách MCK TMB.
 Ostatní odkazy

 S.T.O.P.                                                   
   
   

 

nahoru