Pracovní skupina Plasty

 

Na celosvětovém poli je v posledních více jak 10-ti letech věnována značná pozornost náročné problematice – ochraně a konzervování syntetických materiálů a objektů z nich vyrobených ve sbírkách kulturních institucí. V zahraničí je tomuto tématu věnováno množství konferencí a seminářů i výzkumné a vzdělávací projekty. Důvodem je zejména reálný předpoklad, že množství a zastoupení plastových předmětů ve fondech sbírkotvorných institucí stále výrazně poroste, a proto je toto téma velmi aktuální. Zahraniční publikace, materiály a studie poukazují na fakt, že vlastní konzervace a restaurování plastů je velice problematická a obtížně řešitelná. Za podpory Evropské unie byl v zahraničí realizován velký mezinárodní výzkumný projekt s názvem POPART týkající se konzervace plastů, nicméně i závěry toho projektu se omezují spíše na prezentaci a upřesnění znalostí týkajících se identifikace, degradace a preventivní konzervace plastů. Současná situace, kdy se mnoho kulturních institucí potýká s problémy s uchováním exemplářů z plastů nebo kombinací jiných materiálů se syntetickými materiály, se stala impulzem pro realizaci prvního pracovního workshopu v České republice na dané téma v roce 2013, s cílem připravit podmínky pro práci národní skupiny odborníků - v rámci České republiky (viz níže). Z diskuze jednoznačně vyplynula potřeba vytvoření platformy pro spolupráci odborníků z celé řady domácích institucí a důležitost zaměřit se v první fázi zejména na možnost získávání zprostředkovaných informací od zkušených zahraničních odborníků formou příprav domácích i mezinárodních seminářů a workshopů. Nezbytná je i mezioborová spolupráce na vývoji postupů, výzkumů, ověřování a testování v oboru nejen preventivní péče, ale i konzervačních a restaurátorských zásahů na objektech z plastů.


VEDENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

20013-2014 – Ing. Hana Grossmannová, Ph.D.
Od roku 2015 – Ing. Petra Vávrová, Ph.D.

kontakt: Petra.Vavrova@nkp.cz
Mobil: 736786987
Odbor ochrany knihovních fondů
Národní knihovna ČR - Centrální depozitář
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 15 - Hostivař

 

ČINNOST PRACOVNÍ SKUPINY

2013 - Příprava fungování skupiny
Úvodním počinem byla realizace pracovního workshopu na půdě Metodického centra konzervace - „Plastové materiály v muzejních a galerijních sbírkách“ moderní přístupy v konzervování. Hlavním organizátorem bylo Metodické centrum konzervace, spoluorganizátorem Národní knihovna ČR.
Program semináře můžete nalézt zde 

V průběhu semináře byla diskutována tato zvolená témata:
• vytvoření pracovní skupiny v rámci České republiky
• diseminace výsledků mezinárodních projektů do České republiky
• předpříprava praktického workshopu vedeného zahraničním lektorem
• realizace výzkumných studií, projektových záměrů

2014 – Neoficiální ustanovení a vyhlášení činnosti skupiny
Pracovní skupina „Plasty“ při Komisi konzervátorů-restaurátorů AMG byla ustanovena při Konferenci konzervátorů-restaurátorů 2014 v Ústí nad Labem Hanou Grossmannovou z Metodického centra konzervace a Petrou Vávrovou z Národní knihovny ČR.
Informace o práci skupiny pak byla prezentována na stěžejní akci - semináři Restaurování a konzervace plastů (10. prosince 2014 - Národní knihovna ČR, Centrální depozitář), jehož hlavním organizátorem byli odborníci z Národní knihovny ČR, spoluorganizátorem pak Metodické centrum konzervace. Celý seminář byl veden mezinárodními lektory.
Program semináře můžete nalézt zde


JAK SE STÁT ČLENEM SKUPINY

Členství v pracovní skupině, s možností volit a být volen, je podmíněno členstvím v Asociaci muzeí a galerií (AMG) resp. oborové komisi konzervátorů a restaurátorů.
Zda je Váš zaměstnavatel členem AMG zjistíte na stránkách AMG v rubrice adresář.
Zda jste členem Komise KR, zjistíte na stránkách komise. Jste-li členem AMG, kontaktujte vedoucího pracovní skupiny.

NEJSEM ČLENEM AMG, ALE CHCI BÝT INFORMOVÁN/A

V případě, že nejste členem AMG, ale chcete být informován/a o činnosti pracovní skupiny a být informován o dění v oboru, případně se účastnit akcí pracovní skupiny, kontaktujte vedoucího pracovní skupiny a budete zařazeni do informačního mailinglistu.

________________________________________

Seznam členů Pracovní skupiny Plasty naleznete zde (bude dodán).
 

nahoru