Pracovní skupina Textil

 

ZALOŽENÍ SKUPINY TEXTIL

Z iniciativy pražské sekce komise konzervátorů a restaurátorů (Komise KR) vznikla na sklonku roku 2008 nová
pracovní skupina - Textil. Ustavující jednání pracovní skupiny, které se konalo 13.11. 2008 v přednáškovém sále
Národního muzea, připravila Ing. Jana Kadeřábková, vedoucí pražské sekce, za pomoci Ing. Jindřišky Drozenové z
Národního muzea, PhDr. Petry Mertové, Ph.D. a Hany Tefal Juránkové, M.A. z Náprstkova muzea. Skupina textil
sdružuje odborné muzejní konzervátorky a restaurátorky, soukromé restaurátory, archeology, etnografy, historiky i
odborné pracovníky památkové péče. Cílem skupiny je povznesení oboru restaurování textilií na vyšší úroveň,
zlepšení komunikace mezi konzervátory, restaurátory a pracovníky ostatních muzejních profesí, rozvíjení kvality
jejich spolupráce, zpracování nových poznatků, vědeckých trendů a jejich uplatnění v praxi i v oblasti vzdělávání.
Činnost skupiny by měla pozitivně ovlivnit péči o movité kulturní dědictví našich zemí.

VEDENÍ SKUPINY

Volby do vedení skupiny textil proběhly na jednání dne 5.12.2008.
Vedoucí pracovní skupiny byla zvolena
Hana Tefal Juránková M.A.

Dále byly jmenovány:
zástupkyně vedoucí PhDr. Petra Mertová Ph.D. (Technické muzeum v Brně)
a tajemnice Ing. Jindřiška Drozenová (Muzeum hlavního města Prahy), e-mail drozenova(at)muzeumprahy.cz.
Vedení pracovní skupiny může být později podle potřeby rozšířeno o další funkce (redakční radu, radu pro vědu a
výzkum apod.).

JAK SE STÁT ČLENEM SKUPINY

Členství v pracovní skupině, s možností volit a být volen, je podmíněno členstvím v Asociaci muzeí a galerií (AMG)
resp. oborové komisi (např. komisi konzervátorů a restaurátorů). Poplatky za členství hradí zaměstnavatel za celou
organizaci. Zda je Váš zaměstnavatel členem AMG zjistíte na stránkách AMG v rubrice adresář. Zda jste členem
Komise KR, zjistíte na stránkách komise
http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/clenove-komise
Pokud nejste zaměstnancem je možné si stáhnout individuální přihlášku do AMG na stránce
http://www.cz-museums.cz/web/amg/jak-se-prihlasit
Veškeré přihlášky se odesílají na sekretariát AMG, Jindřišská 901/5, II. schodiště,110 00 Praha 1 - Nové město.
Přihlášku ke členství v komisi je možno stáhnout na stránce
http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise.
 

NEJSEM ČLENEM AMG, ALE CHCI BÝT INFORMOVÁN/A

V případě, že nejste členem AMG, ale chcete být informován/a o činnosti pracovní skupiny a být informován o dění v oboru,
případně se účastnit akcí pracovní skupiny, kontaktujte vedoucího pracovní skupiny nebo tajemnici a budete zařazeni do informačního mailinglistu.

 

 


 

Seznam členů Pracovní skupiny Textil naleznete zde   

(aktualizováno 3.4.2017)

 Seznam dodavatelů potřeb pro konzervátory-restaurátory textilu nalezete zde 

 


 

NOVINKY A AKTUALITY

do 12. 6. 2017!

17.5 - 29.10.2017

nahoru