Výbor Komise konzervátorů–restaurátorů

 

Předseda
Ing. Ivo Štěpánek
Technické muzeum v Brně
e-mail: stepanek@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Místopředseda
Ing. Dušan Perlík
Národní galerie v Praze
e-mail: perlik@ngprague.cz
www.ngprague.cz

Tajemnice
Ing. Alena Selucká
Technické muzeum v Brně
e-mail: selucka@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

I. člen výboru
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha
e-mail: Michal.Durovic@vscht.cz
Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha

II. člen výboru
Doc. ak. soch. Petr Kuthan
Národní galerie v Praze
e-mail: kuthan@ngprague.cz
www.ngprague.cz

 

Revizní komise Komise konzervátorů–restaurátorů

 

Předseda
Ing. Jan Josef
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
e-mail: josef.jan@npu.cz
www.npu.cz

Členka
Alena Komendová
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
e-mail: komendova@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz

Členka
Aranka Součková - Daňková
Polabské muzeum v Poděbradech
e-mail: aranka.souckova@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

 

nahoru