Členové Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG

 

Počet členů komise: 46 institucí (69 zaměstnanců), 6 individuálních členů


Členské instituce

Bílovec
Kulturním centrum Bílovec, p. o.

Brno 
Masarykova univerzita – FF, Ústav archeologie a muzeologie – oddělení muzeologie / kontakt // web
Moravská galerie v Brně / kontakt  // web
Moravské zemské muzeum / kontakt // web
Muzeum města Brna
Technické muzeum v Brně / kontakt // web 

Bruntál
Muzeum v Bruntále / kontakt // web 

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav / kontakt // web 

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Český Těšín
Muzeum Těšínska / kontakt // web 

Hodonín 
Masarykovo muzeum v Hodoníně / kontakt // web 

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové / kontakt // web 

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově / kontakt // web  

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi / kontakt // web 

Jičín 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně / kontakt // web 

Jihlava 
Muzeum Vysočiny Jihlava / kontakt // web 

Jindřichův Hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií / kontakt // web 

Kroměříž 
Muzeum Kroměřížska / kontakt // web 

Kutná Hora
České muzeum stříbra Kutná Hora / kontakt // web 

Mariánská TýniceKralovice 
Muzeum a galerie severního Plzeňska / kontakt // web 

Mělník
Regionální muzeum Mělník / kontakt // web  

Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska / kontakt // web   

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě / kontakt // web
Horácké muzeum a Informační centrum / kontakt // web 

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci / kontakt // web  

Opava
Slezské zemské muzeum

Ostrava
Ostravské muzeum / kontakt // web 

Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni / kontakt // web 

Polička
Městské muzeum a galerie Polička – Centrum Bohuslava Martinů / kontakt // web 

Praha
Muzeum gastronomie / kontakt // web
Národní galerie / kontakt // web
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského / kontakt // web

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.

Předklášteří
Muzeum Brněnska, p. o.

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově / kontakt // web 

Příbram
Hornické muzeum Příbram

Rožnov pod Radhoštěm 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm / kontakt // web 

Říčany
Muzeum Říčany

Sedlčany 
Městské muzeum Sedlčany / kontakt // web  

Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.

Třebíč 
Muzeum Vysočiny Třebíč / kontakt // web  

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem / kontakt // web

Vsetín 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně / kontakt // web  

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě / kontakt // web  

Zlín
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně / kontakt // web 

Znojmo 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě / kontakt // web 

 

Členové komise – zaměstnanci členských muzeí

Mgr. Magda Bábková Hrochová  / RD /
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Tel.: +420 585 515 124, 739 991 799
e-mail: maghroch@centrum.cz

Mgr. Hana Bartošová
Technické muzeum v Brně
Tel.: +420 541 421 490
e-mail: bartosova@tmbrno.cz

Mgr. Lenka Borovičková
Slezské zemské muzeum / Opava
Tel.: +420 605 931 025
e-mail: aknnel@seznam.cz 

Mgr. Denisa Brejchová
Západočeské muzeum v Plzni
Tel.: +420 378 370 123
e-mail: dbrejchova@zcm.cz 

Miroslava Brůnová
Oblastní muzeum v Chomutově
Tel.: +420 474 651 251
e-mail: brunova.miroslava@seznam.cz

Vladimír Cettl
Muzeum města Ústí nad Labem
Tel.: +420 777 821 155
e-mail: cettl@muzeumusti.cz 

Mgr. Silvie Čermáková
Muzeum Vysočiny Jihlava
Tel.: +420 567 573 882
e-mail: cermakova@muzeum.ji.cz 

Mgr. Kateřina Čiháková
Muzeum Říčany
Tel.: +420 607 082 356
e-mail: katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz

Mgr. Tomáš Drobný
Moravské zemské muzeum / Brno
Tel.: +420 515 910 415
e-mail: tdrobny@mzm.cz

Mgr. Iva Dupalová
Muzeum Těšínska, p. o.
Tel.: +420 723 262 408
e-mail: Iva.Dupalova@muzeumct.cz

PhDr. Eva Florová, Ph.D.
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií / Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 361 761
e-mail: florova@mfmom.cz

Mgr. Markéta Formanová
Západočeské muzeum v Plzni
Tel.: +420 733 133 045
e-mail: mformanova@zcm.cz

Alena Franková
Muzeum a galerie severního Plzeňska / Mariánská Týnice
Tel.: +420 373 396 410
e-mail: frankova@marianskatynice.cz

Mgr. Miroslav Havlík
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Tel.: +420 724 986 076
e-mail: m.havlik@masaryk.info

Bc. Olga Havlíková
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Tel.: +420 734 203 261
e-mail: Olga.havlikova@puppets.cz 

Mgr. Marie Havlová
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
Tel.: +420 604 513 643
e-mail: m.havlova@muzeumhk.cz

Mgr. Barbora Horáková
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Tel.: +420 465 461 955, 775 080 433
e-mail: horakova@muzeum.myto.cz 

Mgr. Alice Hradilová
Horácké muzeum a Informační centrum  / Nové Město na Moravě
Tel.: +420 566 598 762
e-mail: alice.hradilova@nmnm.cz 

Mgr. David Hroch
Městské muzeum Sedlčany
Tel.: +420 603 545 766
e-mail: muzeum@muzeum-sedlcany.cz 

Mgr. et Mgr. Veronika Chmelařová
Muzeum Těšínska / Český Těšín
Tel.: +420 721 193 517, +420 558 761 211
e-mail: veronika.chmelarova@muzeumct.cz 

Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Tel.: +420 724986070
e-mail: i.chovancikova@masaryk.info 

Mgr. DiS. Lucie Jagošová
Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
Tel.: +420 549 955 560
e-mail: jagosova@phil.muni.cz 

Ing. Edita Ježková
Muzeum Říčany
Tel.: +420 605 169 533
e-mail: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Mgr. Pavla Juklová  / RD /
Městské muzeum a galerie Polička
tel: + 420 733 712 501
e-mail: juklova@muzeum.policka.org
(aktuální kontakt: tel. 737 855 755, pavla.juklova@seznam.cz)

po dobu nepřítomnosti pověřen PhDr. David Junek: e-mail junek@muzeum.policka.org  tel. 461 723 856, 733 712 501


Mgr. Alice Karbanová
Muzeum Mladoboleslavska
Tel.: +420 326 325 616
e-mail: alice.karbanova@muzeum-mb.cz 

Mgr. Martina Kaucká
Muzeum města Ústí nad Labem
Tel.: +420 774 843 083
e-mail: kaucka@muzeumusti.cz  

Mgr. Jitka Králová
Regionální muzeum Mělník
Tel.: +420 728 620 428
e-mail: kralova@muzeum-melnik.cz 

Mgr. Anna Kubátová  / RD /
Národní galerie v Praze
Tel.: +420 233 081 721
e-mail: kubatova@ngprague.cz

Mgr. Kateřina Kučerová
Horácké muzeum a Informační centrum  / Nové Město na Moravě
Tel.:  +420 566 598 761
e-mail: katerina.kucerova@nmnm.cz 

Mgr. Monika Kyselá
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Tel.: +420 775 059 869
e-mail: kysela@vmo.cz

MgA. Alena Anna Kyselo  / RD /
Regionální muzeum a galerie Jičín
Tel.: +420 731 554 721
e-mail: kyselo@muzeumhry.cz 

PhDr. Lenka Lajsková
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského /  Praha
Tel.: +420 723 278 885
e-mail: lajskova@npmk.cz 

Jiřina Lamplotová, DiS.
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Tel.: +420 566 654 211
e-mail: jirina.lamplotova@seznam.cz 

Bc. Jana Lesáková
Muzeum v Bruntále
Tel.: +420 554 717 553
e-mail: j.lesakova@mubr.cz

Dana Martonová 
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Tel.: +420 732 978 924
e-mail: vytvarnik.kv@masaryk.info.cz  

Mgr. Monika Mažárová
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Tel.: + 420 515 225 261
e-mail: edukace@znojmuz.cz 

Mgr. Olga Mehešová
Muzeum regionu Valašsko /  Vsetín
Tel.: +420 773 246 502
e-mail: mehesova@muzeumvalassko.cz 

Mgr. Bc. Soňa Mertová
Muzeum města Brna
Tel.: +420 542 123 618
e-mail: mertova@spilberk.cz 

Bc. Monika Mikulášková
Muzeum Brněnska, p. o.
Tel.: +420 544 228 029
e-mail: m.mikulaskova@muzeumbrnenska.cz

Mgr. Lenka Mrázová
Oddělení muzeologie, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU Brno
Tel.: +420 549 497 403
e-mail: mrazova.l@phil.muni.cz 

Mgr. Alena Najbertová
Technické muzeum v Brně
Tel.: + 420 776 706 869
e-mail: najbertova@tm.cz

Bc. Petra Nevelöšová
Muzeum Těšínska, p. o.
Tel.: +420 773 761 570
e-mail: Petra.Nevelosova@muzeumct.cz

Mgr. Kateřina Nováková  / RD /
Muzeum města Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 210 937
e-mail: novakova@muzeumusti.cz 

Mgr. Hana Novotná
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Tel.: +420 777 646 025
e-mail: h.novotna@masaryk.info

Mgr. Ivana Ostřanská
Muzeum regionu Valašsko /  Vsetín
Tel.: 571 411 690, 776 202 254
e-mail: ostranska@muzeumvalassko.cz 

Mgr. Ilona Pavelková
Muzeum Těšínska /  Český Těšín
Tel.: +420 558 761 226
e-mail: ilona.pavelkova@muzeumct.cz

Mgr. Bc. Jitka Pešková
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Tel.: +420 727 822 573
e-mail: peskova@muzeumcb.cz 

PhDr. Blanka Petráková
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Tel.: +420 577 004 632, +420 606 250 786
e-mail: muzeum.luhacovice@seznam.cz

PhDr. Eva Picmausová
Muzeum města Brna
Tel.: +420 542 123 618
e-mail: picmausova@spilberk.cz

Mgr. Klára Pilíková
Muzeum Říčany
Tel.: +420 323 606 161
e-mail: klara.pilikova@muzeumricany.cz

Mgr. Silvie Pitruzzello
Muzeum Kroměřížska /  Kroměříž
Tel.: +420 737 380 913
e-mail: pitruzzello@muzeum-km.cz 

Mgr. Kristýna Pončíková
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Tel.: +420 730 806 618
e-mail: poncikova@vmp.cz

akad. mal. Nina Provaan Smetanová
Muzeum gastronomie Praha
Tel.: +420 775 291 381, 273 130 533
e-mail: nsmet@volny.cz 

Mgr. Drahomíra Přikrylová
Technické muzeum / Brno
Tel.: +420 541 421 418
e-mail: valentova@tmbrno.cz

Ing. Jaroslava Slabá
Muzeum gastronomie Praha
Tel.: +420 775 291 381, 273 130 533
e-mail: info@muzeumgastronomie.cz 

Mgr. Iva Spáčilová
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Tel.: +420 721 168 166
e-mail: spacilovaiva@seznam.cz

Mgr. Kateřina Stenchlá
Muzeum Těšínska /  Český Těšín
Tel.: +420 558 761 220
e-mail: k.stenchla@seznam.cz 

Mgr. Eva Strouhalová
Moravská galerie v Brně
Tel.: +420 532 169 146
e-mail: eva.strouhalova@moravska-galerie.cz 

MgA. et Mgr. Barbora Svátková
Muzeum města Brna
Tel.: +420 542 123 635
e-mail: svatkova@spilberk.cz

Mgr. Eva Ševčíková
Kulturní centrum Bílovec
Tel.: +420 778 525 504, 556 412 266
e-mail: eva.sevcikova@bilovec.cz

Mgr. Barbora Škaloudová
Národní galerie v Praze
Tel.: +420 224 301 007
e-mail: barbora.skaloudova@ngprague.cz

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.
Muzeum Komenského v Přerově
Tel.: +420 581 219 380, + 420 725 337 426
email: tomeskova@prerovmuzeum.cz 

PhDr. Pavla Trantinová Žvachtová
Hornické muzeum Příbram
Tel.: +420 318 626 307
e-mail: zvachtova.pavla@gmail.com

Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ph.D.
Muzeum hlavního města Prahy
Tel.: +420 721 330 470
e-mail: vachkova@muzeumprahy.cz

 Mgr. Kateřina Vavrušková  / RD /
České muzeum stříbra / Kutná Hora
Tel. +420 327 512 159,  739 717 325
e-mail: vavruskova@cms-kh.cz

Mgr. Pavla Vykoupilová
Moravské zemské muzeum
Tel: +420 533 435 271,  606 033 108
e-mail: pvykoupilova@mzm.cz 

Bc. Silvie Vymyslická
Městské muzeum a galerie Břeclav
Tel.: +420 734 866 594
e-mail: silvie.vymyslicka@muzeumbv.cz 

Bc. Andrea Weglarzyová
Ostravské muzeum Ostrava
Tel.: +420 597 578 466
e-mail:  andrea.weg@ostrmuz.cz 

Ing. Michal Zábrš
Muzeum vysočiny Třebíč
Tel.: +420 733 160 524
e-mail:  m.zabrs@muzeumtr.cz

Mgr. Michaela Zálešáková
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Tel.: +420 518 357 293, +420 602 677 848
e-mail: m.zalesakova@masaryk.info

 

Členové komise – individuální členové AMG

Mgr. Ivan Berger
Tel.: +420 776 137 144
e-mail: ivan.berger@centrum.cz 

Mgr. Pavel Holman
na volné noze
Tel.: +420 606 358 501
e-mail: holmikp@seznam.cz 

Mgr. Petra Horská  / RD /
SPGŠ Futurum – učitelka VVP, Praha
Tel.: +420723516366
e-mail: petra.horska@centrum.cz 

MgA. Naděžda Rezková
NPÚ, Telč
Tel.: +420 567 213 116
e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz 

Mgr. Klára Smolíková
Tel.: +420 604 176 034
e-mail: klara.smolikova@tiscali.cz 

Mgr. Bc. Alice Stuchlíková, Ph.D.
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
Tel.: +420 549 496 589, 723 066 889
e-mail: alicestuchlikova@mail.muni.czalicest@email.cz 

Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Tel.: +420 585 635 444, 776 283 459
e-mail: petra.sobanova@post.cz 

 

 

 

 

 

 

nahoru