NÁSTĚNKA


Pořádáte zajímavý seminář, workshop, přednášku, kolokvium, konferenci či jinou akci, o které byste rádi informovali členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku?

Stačí, když ji pošlete v textovém dokumentu, formátu PDF nebo JPG na  m.zalesakova@masaryk.info

 

 


2016

 

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ PŘIPRAVILO:

 

Výstavu  "Z koupelen a ložnic aneb O čem se nemluví"

 


 

 

EDUKAČNÍ PROGRAM  "Kam zmizela Filoména aneb Vyčůrat, pomodlit a spát"

 

 

 

 

2015

 

ZPRÁVA PRO ČLENY KOMISE – AKTUALIZACE ČLENSKÉ ZÁKLADNY

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku,

 

na posledním plenárním zasedání naší komise v rámci kolokvia Různé cesty, stejné cíle (Plzeň, říjen 2015) bylo po společné diskusi

výborem komise zjištěno, že data o naší členské základně neodpovídají reálnému stavu.

Výbor komise se proto rozhodl stav aktualizovat, ověřit aktuální členskou základnu a motivovat členy k většímu zapojení do činnosti

komise, a to za pomoci kratšího dotazníku.

 

Tímto bychom chtěli požádat o Vaši laskavou spolupráci při zjišťování následujících údajů. Získané informace jsou důležité nejen

pro aktualizaci seznamu našich členů, vybrané položky v dotazníku (délka praxe, kvalifikace) poslouží pro interní potřeby Výboru

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při jeho běžné činnosti a při úloze postupného prosazování plnohodnotného

uznání profese, jako doklad kvalitní edukátorské základny českých muzeí. Uvedení Vaší specializace a kontaktních údajů poslouží

snazší komunikaci a výměně názorů a zkušeností mezi Vámi.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme Vám za spolupráci a velmi prosíme nejlépe obratem,

příp. nejpozději do 11. prosince 2015,

o vyplnění tohoto E-DOTAZNÍKU prostřednictvím tohoto  FORMULÁŘE 

 

 

 

PREZENTACE KNIHY PETRY ŠOBÁŇOVÉ

"Muzejní expozice jako edukační médium" 

 

spojená s workshopem vedeným autorkou:

21. dubna 2015 v Moravském zemském muzeu


 

Více na:http://www.mcmp.cz/o-nas/archiv-aktualit/muzejni-expozice-jako-edukacni-medium/

 

 

 

 2014

 

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA PŘIPRAVILO:


 více informací o projektu Muzeum na dlažbě se dozvíte ZDE 

 

 

 

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ PŘIPRAVILO:


20. září 2014 program Za císaře pána aneb Jak se žilo na počátku 20. století

podrobnější informace naleznete ZDE

a také na webových stránkách Technického muzea v Brně: www.tmbrno.cz

 

 

Muzeologická konference Muzeo50 - Brno 25. - 26. 11. 2014

 

 

 

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ PŘIPRAVILO:


Jak se žilo na počátku 20. století

Za císaře pána a jeho rodinu

Leták pro školy a veřejnost

 

 

 

 

 

FESTIVAL MUZEJNÍCH  NOCÍ VE ZLÍNĚ:


Národní zahájení X. ročníku Festivalu muzejních nocí ve Zlíně soubor PDF

Pozvánka na zahájení Festivalu muzejních nocí do Zlína Dokument Word

 

 

 

2013


STARŠÍ PŘÍSPĚVKY

MČK pozvánka LUGHNASADH 2010 jpg (99 kB)

MČK plakát LUGHNASADH 2010 jpg (248 kB)

Program MČK srpen 2010
Dokument Word (100 kB)

Letní škola artefiletiky
Dokument Word (876 kB)

Kolokvium "Muzejní a galerijní pedagogiky" pdf (420 kB)

Mezi zábavou a poučením aneb vzdělávací funkce muzea pdf (3394 kB)

Nevšední geologie všedního dne a Lži vepsané v kameni pdf (496 kB)

Tisková zpráva - Muzeum Českého krasu v Berouně Dokument Word (85 kB)

Víkendové dílny (27,5 kB)

Reliéf - Hra s prostorem (435 kB)

NOVINKY A AKTUALITY

25
01

nahoru