Publikační činnost

2016

Prezentace Kolokvium Přerov 27. - 28. 6. 2016

Úvodní slovo   
(Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.)
Etické aspekty týmové práce v muzeu 
 (PhDr. Zuzana Strnadová )
Místo pedagoga v procesu tvorby muzejní prezentace – spolupráce profesí jako cesta ke kvalitě  
(doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. )
Projektový management v muzejní edukaci  
(PhDr. Pavel Douša, Ph.D. )
Týmová spolupráce, jeden ze základních pilířů firemní kultury  
(Mgr. Jitka Pešková )
SPOLU (NE) TVŮRCI  
(Mgr. Michaela Johnová Čapková )
Kultura v krajině mimo artefakty  
(RNDr. Jiří Sádlo, CSc.)
Jak dosáhnout efektivity týmové práce  
(PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.)
Výstava „Země na obzoru – objevujeme Ameriku“ – spolupráce a koordinace napříč profesemi  
(Mgr. Sylva Brychtová a Marcela Červinková, Dětské muzeum, Moravské zemské muzeum v Brně)
Mediální přístupy pro muzejní výstupy   
(Vladimír Cettl, Muzeum města Ústí nad Labem)
Muzejní produkt versus spolupráce profesí napříč muzeem i mimo něj  
(Mgr. Monika Dokoupilová a Mgr. Monika Kyselá, Vlastivědné muzeum v Olomouci)
Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních projektů ve světle orientačního šetření  
(Mgr. Jitka Králová, Regionální muzeum Mělník)
Velká válka v Technickém muzeu v Brně – spolupráce muzejního pedagoga s kurátorem  
(Mgr. Alena Najbertová a Bc. Roman Řezníček, Technické muzeum v Brně)
Týmová spolupráce aneb nechceme být sami  
(RNDr. Petr Rajlich, Csc. a Mgr. Alexandra Khadka, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)
Spolupráce při realizaci doprovodných programů Slovanského hradiště v Mikulčicích napříč obory  
(Mgr. Michaela Zálešáková, Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova
muzea v Hodoníně)
Why children love museums/Proč děti milují muzea  
(Mgr. Jana Uhlířová, Central Hawkes Bay Settlers Museum, Waipawa, Nový Zéland)
Co se do předchozích prezentací nevešlo aneb O čem se málo nebo vůbec (ne)mluvilo  
(Mgr. K. Tomešková, Ph.D. a Mgr. P. Holcová)
 

2015

Reflexe praxe muzejní pedagogiky:

TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Otevřená klenotnice poznávání. Didaktické analýzy edukačních programů Muzea Komenského v Přerově.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Monografie. ISBN 978-80-244-4622-6
Dostupné také jako E-kniha – ke stažení na webových stránkách Muzea Komenského v Přerově.
 

2014

Kolokvium Muzejní edukace v přírodovědných expozicích a na industriálních památkách

15. - 16. září 2014 v Ostravě

Prezentace:
Technické památky očividné i skryté: aktivity edukačního centra NPÚ Ostrava 
(Mgr. Květa Jordánová, Edukační centrum NPÚ Ostrava)
Edukační činnost v Národním technickém muzeu 
(Mgr. Jana Dobisíková, Národní technické muzeum v Praze )
20 let hornického skanzenu Mayrau   
(Mgr. Tomáš Voldráb, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně)
Jak vznikla interaktivní přírodovědná expozice ve Vlastivědném muzeu v Olomouci  
(Mgr. Magda Bábková Hrochová, Vlastivědné muzeum v Olomouci)
Dotykové monitory v zoologické expozici (na hradě Malenovice) 
(Ing. Petr Hrabina, Muzeum JV Moravy ve Zlíně)
O přírodě v přírodě – 10 let EVVO v ORNIS Muzea Komenského v Přerově  
(Ing. Jana Kosturová, Ornitologická stanice v Přerově)
Příroda v souvislostech – co nabídne budoucí expozice Národního muzea?  
(Mgr. Jan Sklenář, Národní muzeum v Praze)
Edukační a zážitkové programy v přírodně krajinářském parku Veltrusy a v Zahradách pod Pražským hradem 
(Bc. Anna Svobodová, Edukační centrum NPÚ – zámek Veltrusy)
Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska jako základ pro ekologickou výchovu v muzeu  
(Ing. Zdenka Rozbrojová, Ostravské muzeum)
Využití sbírek Geologického pavilonu prof. Pošepného pro výuku Univerzity třetího věku na HGF VŠB-Technické univerzitě Ostrava  
(Ing. Martina Polášková, koordinátor programů U3V, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

 
Postery:
Celoroční projekt v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(Mgr. J. Králová, muzeujní pedagog a Ing. P. Lumpe, zoolog, Regionální muzeum Mělník) 
Přírodovědné edukační programy ve Slezském zemském muzeu 
(Ing. Irena Hodanová, Slezské zemské muzeum v Opavě)  
Haldy Mayrau - naučná stezka po výsypce bývalého dolu: Expedice s haldářkou Máňou
(Dominika Havlová, Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích a Klub přátel hornických tradic o.s.)
Metavědecké objevování ostravského "Génia loci"
(Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., Muzeum Komenského v Přerově)
 
 

2013

Seminář Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

18. - 19. listopadu 2013 v Praze

Prezentace na téma muzejní praxe a pedagogika:

Muzejní pedagog a učitel. Možnosti spolupráce a komunikace mezi muzejními pedagogy a školním prostředím na příkladu malého muzea.  
(Mgr. Jitka Králová, Regionální muzeum Mělník)
Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu  
(Mgr. Veronika Mikešová, Národní muzeum)
Klady a zápory propagace s brožurou edukačních programů  
(Mgr. Markéta Skotáková, Moravská galerie v Brně)
Muzeum a dětská kniha  
(Mgr. Klára Smolíková, Národní muzeum)
Muzeum na dlažbě. Propagace projektu - projekt jako propagace.  
(Mgr. Silvie Čermáková, Muzeum Vysočiny Jihlava)
Tamtamy fungují nejlépe aneb Letní výtvarné kurzy v Moravské galerii v Brně  
(Mgr. Eva Strouhalová, Moravská galerie v Brně)
Zohlednění psychodidaktického faktoru učení v mezích mediálního světa prizmatem muzejní pedagožky  
(Mgr. Kateřina Tomešková, Muzeum Komenského v Přerově)
Metodické centrum muzejní pedagogiky jako prostředník prezentace a komunikace mezi muzejními pedagogy  
(Mgr. Tomáš Drobný, Mgr. Pavla Vykoupilová, MCMP Moravské zemské muzeum)
__________________________________________________________________________________________
 
 TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Cesta časem do pravěku aneb Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem...
Muzejně pedagogická studie. In: Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, roč. 51 (2), 2013, s. 24–37. ISSN 0027-5255.
Dostupné zde.

TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Procházka pravěkem aneb Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem (prezentace reflexe muzejní edukace v prostředí stálé expozice Archeologie Přerovska).
In: Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Metody, přístupy, stanoviska. Praha: NM, s. 14–22. ISBN: 978-80-7036-399-7.
Dostupné zde.

TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Reflexe celostátní odborné akce muzejně pedagogické disciplíny.
In: Věstník AMG. 6/2013, s. 10–11. ISSN 1213-2152. 
 
 
 

 

nahoru