Semináře, konference, workshopy

2017

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 11. mezinárodní konference Hands On! International Association of Children in Museums

 na téma
 Budoucnost v rukách dětí / Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny
 
10.–14. října 2017
 
PlzeňPísekPraha
 
Informace  (740 kB)
 
VÝZVA K AKTIVNÍ ÚČASTI
Rádi bychom VÁM dali prostor, abyste si konferenci VYTVOŘILI SAMI PODLE VAŠICH PŘEDSTAV!
Zajímají nás VAŠE nápady a VAŠE myšlenky.
Mluvte, veďte workshopy, prezentujte VAŠE zkušenosti nebo nám dejte vědět o VAŠICH zajímavých projektech, které mohou být inspirací pro VAŠE kolegy. 
 
Přihlášky k aktivní účasti na konferenci je možné zasílat do 30. 6. 2017.
 
Čím dříve, tím lépe! Pokud se s námi chcete podělit o svoje zkušenosti, pište na e-mail: dbrejchova@zcm.cz
 
Příspěvky musejí být předneseny v anglickém jazyce!
Konference bude probíhat v angličtině se simultánním tlumočením hlavních programových bodů do češtiny.
 
Poprvé bude Česká republika hostit přední odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie zaměřené na neformální mimoškolní edukaci!
Účastníci konference se seznámí s příklady dobré praxe kolegů z ČR i ze zahraničí, prohloubí si vědomosti o práci s dětmi v kulturní oblasti a získají praktické tipy pro vlastní činnost.
 
Přihlášky k účasti na konferenci(jen posluchači) zasílejte s označením „Hans On!“ na adresu: Sladovna Písek o. p. s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek, nebo na e-mail: marketing@sladovna.cz
Přihláška (672 kB)
 
Pro české a slovenské muzejníky je dohodnuta speciální nabídka:
Zájemci o účast na konferenci z České a Slovenské republiky mají snížený konferenční poplatek na 100 eur (za jednoho účastníka)!!!
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 MUZEUM ŠKOLE – ŠKOLA MUZEU? (1)

 

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO SPOLUPRÁCI MEZI MUZEEM A ŠKOLOU KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU

ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR, Z. S.

Vážené kolegyně a kolegové,
srdečně vás zveme na úvodní setkání vznikající pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzejními a galerijními institucemi a školami, která bude participovat na profesním rozvoji členské základny Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s. Jednodenní akce proběhne především jako panelová diskuze a čtyři minisemináře pro členy komise a další zájemce, které tato problematika zajímá, chtějí o ní diskutovat, nahlížet na různé přístupy, sdílet dobré i negativní praktické zkušenosti, zamýšlet se nad možnostmi řešení palčivých otázek.
Setkání se uskuteční v pondělí 25. 9. 2017 od 10.00 – 14.00hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8.
Přihlášky (viz příloha), prosím, zasílejte do 15. září 2017 na e-mailovou adresu kralova@muzeum-melnik.cz.
Program setkání:
9.45 – 10.00                 Registrace účastníků
10.00 – 10.15               Zahájení, úvodní slovo
 
10.15 – 11.00                Úvodní přednáška, pravděpodobně PhDr. H. Havlůjová, PhD., katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK Praha
 
11.00 – 12.00                Panelová diskuze k problematice mezi účastníky setkání (účastníci jsou v jednání)
 
12.00 – 12.30               Pauza na občerstvení
 
12.30 – 13.30                4x4 / Čtyři minisemináře ve čtyřech prostorách
1.      Jak můžeme pracovat s pramenným materiálem ve škole? (Iva Vachková)
2.      Muzejní pedagogové a učitelé. Umíme spolu komunikovat? (Jitka Králová)
3.      Digitální muzea – co a jak? (Čeněk Pýcha)
4.      Co si odnášejí děti z muzea? (Kateřina Tomešková)
 
 
 
 
Mgr. Jitka Králová                                                                                             Mgr. Iva Vachková, PhD.
Regionální muzeum Mělník                                                                              Muzeum hlavního města Prahy
kralova@muzeum-melnik.cz                                                                             vachkova@muzeumprahy.cz
315 630 925 / 728 620 428                                                                  221 709 677/721 330 470

NOVINKY A AKTUALITY

20. - 21. 6. 201; Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., Sál Evropa, Hodonín // Další tradiční muzeologický seminář, v pořadí již patnáctý, se uskuteční v sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně a zaměří se na téma profesionalizace budoucích i současných muzejních pracovníků. Organizátory semináře jsou vedle muzea i Asociace muzeí a galerií České republiky a Ústav archeologie, oddělení muzeologie FF MU Brno.

4. a 5. května 2017, Slezské zemské muzeum Opava // Téma: Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci

27. a 28. června 2016, Přerov // Téma kolokvia: Jak pracuje tým. Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzeujními profesemi.

10. – 11. 5. 2016, Praha // Konference v rámci projektu 200 let muzejnictví

8. – 9. 2. 2016 Litomyšl // Muzeum a škola – místa edukačně podnětného setkávání Aplikace metod zážitkové pedagogiky do školního vzdělávání

24. - 26. září 2015 Telč // Mezinárodní konference NPÚ Telč

4. - 6. října 2015 Plzeň // Kolokvium Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR s názvem Různé cesty, stejné cíle - Vhodné strategie a účinné metody zpřístupnění muzejního a galerijního obsahu

7. září 2015 Hradec Králové // Seminář V PRVNI LINII (potřetí) - Komunikace se zákazníkem aneb co může ovlivnit každý z nás

25. - 26. června 2015 v Hodoníně // Potenciál muzejních pracovníků nepedagogické profilace směrem k muzejnímu publiku v Masarykově muzeu v Hodoníně .

15. června 2015 Muzeum Vysočiny Jihlava // Druhé profesní kolokvium Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku V PRVNÍ LINII (Po druhé) - Spolu a společně

28. - 29. dubna 2015 v Plzni // Projekt je určen pracovníkům muzeí a galerií ČR a dalším odborným institucím zabývajícím se neformálním mimoškolním vzděláváním, pedagogům základních a středních škol a zájemcům z řad vysokoškolských studentů.

20. dubna 2015 Muzeum Vysočiny Jihlava // Setkání edukačních pracovníků Kraje Vysočina

18. - 20. března 2015 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně // Konference ve spolupráci s garantem oblasti umění a kultura Národním ústavem pro vzdělávání v Praze. Hlavním tématem jednání je filmová a audiovizuální tvorba jako specifická forma poznávání a zkoumání předmětů jak v muzejní edukaci, tak ve školních aktivitách.

9. - 10. února 2015 v Brně // První profesní kolokvium Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku V PRVNÍ LINII (poprvé) - Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti.

2015 // Předběžný plán akcí v roce 2015

25. - 26. listopadu 2014 v Brně // Konference k významnému jubileu 50. výročí zahájení výuky muzeologie na brněnské univerzitě nabídne jedinečnou příležitost poslechnout si zahraniční odborníky.

4. - 5. listopadu 2014 v Brně // VIII. celorepublikové kolokvium Muzeum a proměny společnosti

15. - 16. září 2014 v Ostravě // Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku na téma přírodovědných a technických památek.

4. - 6. června 2014 v Uherském Brodě // Musaionfilm 2014 - 17. ročník přehlídky muzejních filmů v Uherském Brodě.

29. - 30. května 2014 ve Zlíně // Mezinárodní vědecká konference Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus. Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství.

23. - 24. dubna 2014 v Olomouci // Mezinárodní seminář zaměřen na řešení problému didaktického uchopení vzdělávacího obsahu v muzejní edukaci a dalších souvisejících problémů muzejní a galerijní pedagogiky.

18. - 19. listopadu 2013 v Praze // se uskutečnil seminář Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

9. - 10. září 2013 v Přerově // Zhodnocení dvoudenního workshopu Muzejní pedagogika s podtitulem Praxe teorii, teorie praxi, který proběhl ve dnech 9. a 10. září 2013 v Muzeu Komenského v Přerově.

24. – 25. 9. 2012 v Jičíně // Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku na téma: Řešení aktuálních problémů v oblasti muzejní pedagogiky při práci s různými cílovými skupinami v oblasti celoživotního vzdělávání. S úzkým zaměřením na metodickou činnost.

nahoru