Členové výboru Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku

předsedkyně:

Mgr. et Bc. Jitka Pešková
Individuální členka AMG
Tel.: +420 608 973 778
e-mail: JitkaPeskova@seznam.cz

místopředsedkyně: 

Mgr.  Lucie Jagošová, DiS.
Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Tel.: +420 549 495 560
e-mail: jagosova@phil.muni.cz

členové:

Mgr. Denisa Brejchová
Západočeské muzeum v Plzni
Tel.: +420 378 370 123
e-mail: dbrejchova@zcm.cz

Mgr. Tomáš Drobný 
Moravské zemské muzeum
Tel.: +420 533 435 220
e-mail: tdrobny@mzm.cz

Mgr. Michaela Zálešáková
správce webových stránek
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Tel.:  +420 602 677 848
e-mail: m.zalesakova@masaryk.info


 

nahoru