Členové Muzeologické komise

Počet členů komise: 17 institucí (39 zaměstnanců), 6 individuálních členů AMG, 1 čestný člen AMG

Členské instituce

Brno
Masarykova univerzita – FF, Ústav archeologie a muzeologie – oddělení muzeologie
Masarykova univerzita – FF, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Moravské zemské
Technické muzeum v Brně

Bruntál 
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav

Hodonín 
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Kutná Hora 
České muzeum stříbra

Mariánská Týnice – Kralovice 
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Opava
Slezské zemské muzeum

Slezská univerzita v Opavě – FPF, Ústav historických věd

Praha
Národní technické muzeum
Židovské muzeum v Praze

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor

Třebíč 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Zlín 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace


Členové komise – zaměstnanci členských muzeí

Mgr. Ivan Berger
Slezské zemské muzeum
Tel.: +420 553 622 999
e-mail: berger@szmo.cz

Mgr. Jiří Fák  
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace
Tel.: +420 373 396 410 
e-mail: mtynice@iol.cz

Mgr. Dagmar Fialová
Národní muzeum
Tel.: +420 224 497 330

e-mail: dagmar_fialova@nm.cz

Mgr. Marie Gilbertová
Technické muzeum v Brně

e-mail: gilbertova@technicalmuseum.cz

Mgr. Klára Havlíčková
Technické muzeum v Brně
Tel.: +420 777 055 377
e-mail: havlickova@technicalmuseum.cz

Bc. Barbora Honková
Slezské zemské muzeum
e-mail: honkova@szmo.cz

Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.
tel.: +420 518 351 834
e-mail: i.chovancikova@email.cz

Adéla Chylíková
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
e-mail: A.Chylikova@mubr.cz

Mgr. Lucie Jagošová
Masarykova univerzita
– FF, Ústav archeologie a muzeologie – oddělení muzeologie
Tel.: 420 605 416 790
e-mail: lucka.jagosova@centrum.cz

PhDr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Masarykova univerzita
– FF, Ústav archeologie a muzeologie
Tel.: +420 549 493 195
e-mail: o.kirsch@seznam.cz

Mgr. Markéta Kouřilová

Ing. arch. Petr Krajči
Národní technické muzeum 
Tel.: +420 220 399 308 
e-mail: petr.krajci@ntm.cz

Mgr. Irena Krejčí
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 
Tel.: +420 494 534 450 
e-mail: irena.krejci@moh.cz
 

Mgr. Květoslava Málková
Muzeum v Bruntále
e-mail: k.malkova@mubr.cz

PhDr. Jaroslav Martínek
Muzeum Vysočiny Třebíč
e-mail:
j.martinek@zamek-trebic.cz

Mgr. Lenka Mrázová
Masarykova univerzita – FF, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví
Tel.: +420 549 497 403
e-mail: mrazova.l@phil.muni.cz

Mgr. Petr  Nekuža  
Technické muzeum v Brně
e-mail: nekuza@technicalmuseum.cz  

PhDr. Magda Němcová

PhDr. Alena Prudká  
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace 
Tel.: +420 577 004 639 
e-mail: a.prudka@muzeum-zlin.cz

Mgr. Václav Rutar
Národní technické muzeum
Tel.: +420 220 399 237
e-mail: vaclav.rutar@ntm.cz

Mgr. Eva Sadílková
Městské muzeum a galerie Břeclav
e-mail: eva.sadilkova@muzeumbv.cz

Doc. Dr. Pavel Šopák, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě
e-mail: pavel.sopak@fpf.slu.cz

Mgr. Kateřina Vavrušková
České muzeum stříbra Kutná Hora
e-mail: vavruskova@cms-kh.cz

Mgr. David Váhala
Slezská univerzita v Opavě
Tel.: +420 553 684 479
e-mail: vahala@uhv.cz

Mgr. Josef  Večeřa  
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace 
Tel.: +420 544 244 724 
e-mail: j.vecera@muzeumbrnenska.cz

PhDr. Dana Veselská, Ph.D. 
Židovské muzeum v Praze 
Tel.: +420 221 711 569 
dana.veselska@jewishmuseum.cz

Ing. Petr Vlk
Slezské zemské muzeum
Tel.: +420 553 622 999
e-mail: vlk@szmo.cz

Bc. Silvie Vymyslická
Městské muzeum a galerie Břeclav
e-mail: silvie.vymyslicka@muzeumbv.cz

 

 

Členové komise – individuální členové AMG

PhDr. Jan Dolák, Ph.D. 
Univerzita Komenského Bratislava
– FF, katedra etnológie a muzeológie
Tel.: +421 259 339 277
e-mail: jan.dolak@uniba.sk

Ing. Jan Ježorek

Mgr. Žaneta Marešová
Tel.: +420 731 295 586
e-mail: zan.mare@yahoo.com

Mgr. Lenka Šimo

PhDr. Věra Tomolová
Gen. Svobody 19, 736 01  Havířov
– Šumbark 
Tel.: +420 596 612 574, +420 596 612 574 
e-mail: tomola-cz@volny.cz

PhDr. Miloš Zárybnický
Tel.: +420 735 606 495
e-mail: hornik@centrum.cz

 

Člen komise – čestný člen AMG

PhDr. František Šebek  

 

nahoru