Členové Numismatické komise

Počet členů komise: 11 institucí (13 zaměstnanců), 6 individuálních členů 

 

Členské instituce

Brno 
Moravské zemské muzeum

Český Těšín 
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Děčín 
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Frýdek-Místek 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Kutná Hora
České muzeum stříbra, p. o.

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Pardubice 
Východočeské muzeum v Pardubicích

Plzeň 
Západočeské muzeum v Plzni

Prostějov 
Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace

Přerov 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.

 

Členové komise – zaměstnanci členských institucí

Mgr. Václava Bubnová
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
Tel.: +420 412 531 549
e-mail: bubnova@muzeumdc.cz

Mgr. Dagmar Grossmannová
Moravské zemské muzeum
Tel.: +420 542 215 024
e-mail: dgrossmannova@mzm.cz

Mgr. Václav Horák
Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace
Tel.: +420 582 334 227
e-mail: vhorak@muzeumpv.cz

Mgr. Filip Hradil
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Tel.: +420 585 515 148
e-mail: hradil@vmo.cz

Mgr. Jana Hubková, Ph.D.
Muzeum města Ústí nad Labem
e-mail: hubkova@muzeumusti.cz

PhDr. Miroslav Hus
Západočeské muzeum v Plzni
Tel.: +420 377 444 483
e-mail: mhus@zcm.cz

Mgr. Petr Juřák
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Tel.: +420 558 628 001
e-mail: jurakpetr@seznam.cz

Jiří Kacetl
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Mgr. Dagmar Kašparová
Moravské zemské muzeum
Tel.: +420 542 215 024
e-mail: dkasparova@mzm.cz

Bc. Josef Kremla
České muzeum Stříbra, příspěvková organizace
Tel.: +420 608 450 592
e-mail: kremla@cms-kh.cz

Mgr. Martin Krůl
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Tel.: +420 558 761 228
e-mail: Martin.Krul@muzeumct.cz

Mgr. Jan Lehner
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Tel.: +420 371 723 737
e-mail: lehner.muzeumro@atlas.cz

Mgr. Lubor Maloň
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Tel.: +420 581 250 543
e-mail: malon@prerovmuzeum.cz

Kateřina Nora Nováková
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

MUDr. Zdeněk Petráň
České muzeum stříbra, příspěvková organizace
Tel.: +420 327 512 159
e-mail: petran@cms-kh.cz

PhDr. Petr Vorel
Východočeské muzeum v Pardubicích
Tel.: +420 466 799 255

 

Člen komise – čestný člen AMG

Jaroslava Krákorová
individuální členka AMG
Tel.: +420 737 722 316
e-mail: jaroslava_krakorova@nm.cz

PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 147
e-mail: jiri_militky@nm.cz

PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D.
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 530
e-mail: vlastimil_novak@nm.cz

PhDr. Luboš Polanský
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 283
e-mail: lubos_polansky@nm.cz

Mgr. Kamil Smíšek
individuální člen AMG
Tel.: +420 224 497 282
e-mail: kamil_smisek@nm.cz

PhDr. Eduard Šimek
individuální člen AMG
Tel.: +420 257 533 455
e-mail: simek@pmjak.cz

 

 

 

nahoru