Předseda Numismatické komise

 

PhDr. Luboš Polanský
Národní muzeum, Historické muzeum, Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1, 110 00, Praha 1
Tel.: +420 224 497 283
e-mail: lubos_polansky@nm.cz

nahoru