Členové Zoologické komise

Počet členů komise: 33 institucí (48 zaměstnanců)

 

Členské insituce

Brno 
Moravské zemské muzeum

Čelákovice 
Městské muzeum v Čelákovicích

Česká Lípa 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Český Těšín
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Domažlice 
Muzeum Chodska v Domažlicích

Frýdek-Místek 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hradec Králové 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Jičín 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Jihlava 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.

Liberec 
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně

Mělník 
Regionální muzeum Mělník

Mikulov na Moravě 
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Most 
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace

Nové Město nad Metují
Městské muzeum Nové Město nad Metují

Nový Jičín 
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Olomouc
Vlastivědné muzeum

Opava
Slezské zemské muzeum

Pardubice 
Východočeské muzeum v Pardubicích

Plzeň 
Západočeské muzeum v Plzni

Poděbrady
Polabské muzeum

Rokycany 
Západočeské muzeum v Plzni – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,  p. o.

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Třebíč 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.

Vlašim
Muzeum Podblanicka

Vrchlabí 
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum - Augustiniánský klášter

Vsetín 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace

Zlín 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Znojmo 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

 

Členové komise – zaměstnanci členských muzeí


Mgr. Petr Adamík
Vlastivědné muzeum v Olomouci
e-mail: adamik@vmo.cz

Ing. Jaroslav Bažant
Oblastní muzeum v Mostě
Tel.: +420 414 120 250

Mgr. Václav Beran
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
e-mail: beran@muzeumusti.cz

Pavel Bezděčka
Muzeum Vysočiny Jihlava
e-mail: bezdecka@muzeum.ji.cz

RNDr. Klára Bezděčková, PhD.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
e-mail: ticha@muzeum.ji.cz

Ing. Jasoň František Boháč 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Tel.: +420 233 029 047
e-mail: odborneodd@muzeum-roztoky.cz

Ing. Zdeněk Červinka 
Městské muzeum v Čelákovicích
Tel.:+420 326 991 556
e-mail: cmm@volny.cz

Mgr. Jan Dolanský 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Tel.: +420 466 799 245
e-mail: dolansky@vcm.cz

Libor Dvořák
Městské muzeum Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 603 025
e-mail: dvorak@muzeum-ml.cz

Mgr. Milan Dvořák
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Tel.: +420 583 363 089
e-mail: milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz

RNDr. Miroslav Honců 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Tel.: +420 487 824 145
e-mail: honcu@muzeum.clnet.cz

Mgr. Josef Hotový
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
e-mail: j.hotovy@muzeumhk.cz

RNDr. Oldřich Hovorka, Ph.D.
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Tel.: +420 233 029 047
e-mail: zoolog@muzeum-roztoky.cz

Ivana Hradská
Západočeské muzeum v Plzni
Tel.: +420 377 225 628
e-mail: ifenclova@zcm.cz

Eva Charvátová 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Tel.: +420 567 309 729
e-mail: charvatova@muzeum.ji.cz

Mgr. Kateřina Janová
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Tel.: +420 558 630 453

Ing. Zbyněk Kejval 
Muzeum Chodska v Domažlicích
Tel.: +420 723 555 319
e-mail: kejval@cmail.cz

Ing. Jiří Kolibáč, CSc.
Moravské zemské muzeum
Tel.: +420 542 217 005
e-mail: jkolibac@mzm.cz

RNDr. Vladimír Lemberk 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Tel.: +420 466 794 246
e-mail: lemberk@vcm.cz

Ing. Petr Lumpe 
Regionální muzeum Mělník
Tel.: +420 315 630 924
e-mail: lumpe@muzeum-melnik.cz

RNDr. Petr Macháček, CSc.
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Tel.: +420 519 513 926
e-mail: machacek@rmm.cz

Mgr. Igor Malenovský 
Moravské zemské muzeum
Tel.: +420 545 248 277
e-mail: imalenovsky@mzm.cz

Mgr. Jan Materna, PhD.
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum - Augustiniánský klášter
Tel.: +420 499 456 726
e-mail: jmaterna@krnap.cz

Mgr. Václav Mikeš
Muzeum Novojičínska, p. o.
Tel.: +420 728 667 940

RNDr. Bohuslav Mocek 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Tel.: +420 495 512 391
e-mail: b.mocek@muzeumhk.cz

Mgr. Jana Nobilisová 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Tel.: +420 371 728 531
e-mail: muzeumro@proactive.cz

RNDr. Václav Pavel, Ph.D.
Městské muzeum Nové Město nad Metují
Te,: +420 491 472 119
e-mail: reditel@muzeum-nmnm.cz

RNDr. Karel Pavelka 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace
Tel.: +420 571 411 689
e-mail: k.pavelka@vs.vlmuzeum.cz

Mgr. Pavlína Peřinková 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Tel.: +420 568 840 518/32
e-mail: p.perinkova@trebic-zamek.cz

prom. biol. Pavel Pokorný 
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Tel.: +420 519 510 255, 608 513 317
e-mail: pokorny@rmm.cz

Mgr. Libor Praus
Slezské zemské muzeum
Tel.: +420 605 522 692
e-mail: praus@szm.cz

Ing. Pavel Procházka
Muzeum Podblanicka
Tel.: +420 317 722 534
e-mail: hippolais@seznam.cz

Mgr. Martin Pudil 
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Tel.: +420 485 246 151
e-mail: muzeumlb@proactive.cz

RNDr. Antonín Reiter, PhD.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Tel.: +420 515 282 233
e-mail: reiter@znojmuz.cz

RNDr. Magdalena Roháčová
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Tel.: +420 558 621 900
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

Ing. Ivo Rus 
Regionální muzeum v Kolíně
Tel.: +420 321 723 841
e-mail: muzeum@kolin.cz

Tomáš Sládek
Muzeum a galerie Orlických hor
Tel.: +420 608 155 124
e-mail: sladek@moh.cz

Mgr. Lukáš Spitzer 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace
Tel.: +420 571 611 764
e-mail: spitzerl@yahoo.com

Mgr. Jana Strakošová
Muzeum Těšínska, p. o.
Tel.: +420 558 761 233
e-mail: jstrakosova@muzemct.cz

Mgr. Marie Süssová
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Tel.: +420 371 728 531
e-mail: Sussova.muzeumro@atlas.cz

RNDr. Helena Sutorová 
Moravské zemské muzeum
Tel.: +420 542 321 205/236
e-mail: hsutorova@mzm.cz

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.
Polabské muzeum
Tel.: +420 325 612 640
e-mail: martin.sandera@polabskemuzeum.cz

Mgr. Ivan Táborský 
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
Tel.: +420 476 442 111
e-mail: taborsky@muzeum-most.cz

RNDr. Dušan Trávníček 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Tel.: +420 577 001 789
e-mail: travnicek@centrum.cz

RNDr. Roman Vacík 
Západočeské muzeum v Plzni
Tel.: +420 377 225 628
e-mail: rvacik@zcm.cz

Ing. Martina Václaviková
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Tel.: +420 776 895 710
e-mail: vaclavikova@muzeum-km.cz

Ing. Zdeněk Vitáček 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Tel.: +420 487 824 144
e-mail: vitacek@muzeum.clnet.cz

Ing. Pavel Vonička
Severočeské muzeum v Liberci
e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz

Mgr. Petra Zíková 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Tel.: +420 493 532 204
e-mail: zikova.petra@centrum.cz

nahoru