Předseda Zoologické komise

 

RNDr. Jiří Šebestian, CSc.
Prácheňské muzeum v Písku
Velké náměstí 114, 397 24, Písek
e-mail: sebestian@prachenskemuzeum.cz

nahoru