Členové Jihomoravské krajské sekce

Počet členů sekce: 30 řádných členů, 15 individuálních členů, 3 čestní členové

Řádní členové

Blansko 
Muzeum Blanenska, p. o.

Bohdalice
Muzeum Tomáše E. Müllera

Boskovice 
Muzeum regionu Boskovicka, p. o.

Brno
Biskupství brněnské – Diecézní muzeum
Masarykova univerzita – FF, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví
Masarykova univerzita – FF, Ústav archeologie a muzeologie – oddělení muzeologie
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Moravská galerie v Brně
Moravská zemská knihovna
Moravské zemské muzeum
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Technické muzeum v Brně

Břeclav 
Městské muzeum a galerie Břeclav

Hodonín 
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Muzeum naftového dobývání a geologie

Hustopeče 
Městské muzeum a galerie

Klobouky u Brna 
Městské muzeum

Kořenec 
Muzeum Kořenec

Mikulov na Moravě 
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Moravský Krumlov
Městské muzeum a galerie Knížecí dům

Předklášteří 
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Slavkov u Brna 
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace

Strážnice 
Městské muzeum
Národní ústav lidové kultury – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Valtice
Muzeum železné opony Valtice

Veverská Bítýška 
Jarošův mlýn – Muzeum mlynářského řemesla

Vyškov 
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Znojmo 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Individuální členové

Mgr. Olga Floriánová
Eva Formánková
Mgr. Věra Koudelková
PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Bc. Žaneta Marešová
PhDr. Jiří Mikulka
Mgr. Hana Němcová
Ing. arch. PhDr. Dana Novotná
Ing. Václav Prášek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Mgr. Svatopluk Ryška
Bc. Michal Simandl
Mgr. Alice Stuchlíková
Mgr. Vlastimil Sochor 
Vladimír Vedra

Čestní členové

akad. mal. Zdenka Kuželová 
RNDr. Valentin Pospíšil, CSc. 
RNDr. Leopold Zemene

nahoru