Členové Krajské sekce hlavního města Prahy

Počet členů sekce: 35 řádných členů, 35 individuálních členů, 3 čestní členové
 

Řádní členové

Aqua Viva spol. s r. o. – Lázeňské muzeum
Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha
Galerie hlavního města Prahy
Galerie kritiků – palác Adria; Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků
Chvalský zámek, příspěvková organizace
Institu umění – Divadelní ústav
Muchovo muzeum s. r. o.
Muzeum dělnického hnutí, o. p. s.
Muzeum gastronomie Praha
Muzeum historických nočníků a toalet, o. p. s.
Muzeum hlavního města Prahy
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Muzeum Karla Zemana, z. ú.
Muzeum Karlova mostu
Muzeum kávy Alchymista
Muzeum Montanelli
Muzeum Policie ČR
Národní galerie v Praze
Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace
Národní kulturní památka Vyšehrad
Národní muzeum fotografie, o. p. s.
Národní památník hrdinů Heydrichiády – místo smíření při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Národní technické muzeum
Národní zemědělské muzeum
NAŠE MUZEUM, z. s.
Obecní dům, a. s.
Památník národního písemnictví
Poštovní muzeum
První pražské hasičské muzeum
Trmalova vila – Centrum architektury rodinného bydlení
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské
Vojenský historický ústav Praha
Židovské muzeum v Praze
 

Individuální členové

Mgr. Zuzana Bauerová, Bc. Art
Helena Brániková
Marta Blattná
Mgr. Pavel Blattný
Bc. Blanka Blažková
Ing. Jiří Děd, CSc.
Mgr. Věra Hloušková
PhDr. Martina Horáková
Mgr. Milan Jančo
Ing. Pavel Jirásek
Ing. Jan Josef
Ing. Dagmar Knotková, CSc.
Ing. Kateřina Kreislová 
Jitka Krotilová
Ing. Tomáš Kupec
prof. Ing. Pavel Novák, CSc.
Mgr. Estelle Ottenwelter
Ing. Bohumil Planka, CSc.
PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
Jiří Střecha 
Ondřej Stupal 
Ljuba Svobodová
Bc. Petr Sýkora
PhDr. Eduard Šimek, CSc.
PhDr. Janka Šiňanská
Hana Šlengrová
Mgr. Michal Štefánek 
PhDr. Kateřina Štěpánová
Markéta Tošovská, DiS.
ak. soch. Jitka Kateřina Trčková
Petr Tybitancl
Ing. Karel  Vacek 
Jiří Valenta
PhDr. Miloš Zárybnický
RNDr. Jiří  Žalman
 

Čestný člen

PhDr. Eliška Fučíková
PhDr. Vanda Jiřikovská, CSc.
PhDr. Jana Součková

nahoru