Revizní komise AMG

Revizní komise je nezávislým kontrolním Orgánem AMG. 

Povinností revizní komise je zejména:
•  provádět periodické kontroly v minimálním rozsahu stanoveném Jednacím řádem AMG;
•  zabývat se podněty k revizní činnosti podané členy či Orgány AMG;
•  podávat informace o provedených revizích Exekutivě a Senátu AMG;
•  zpracovat roční revizní zprávu, která je součástí výroční zprávy AMG; revizní zprávu schvaluje Senát AMG;
•  předložit Sněmu AMG revizní zprávu za uplynulé období;
•  plnit úkoly určené revizní komisi rozhodnutím Sněmu, Senátu a Exekutivy AMG;
•  zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech do doby přijetí závěrů.
 

 

Předsedkyně Revizní komise AMG

PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zámek 1, Roztoky u Prahy, PSČ: 252 63
tel.: +420 233 029 034, +420 606 474 839
fax: +420 233 029 033
e-mail: reditelka@muzeum-roztoky.cz
 


Členky Revizní komise AMG

PhDr. Zuzana Strnadová
Muzeum hlavního města Prahy
Betlémské nám. 1, Praha 1, PSČ: 110 00
tel: +420 224 223 696
Fax.: +420 224 214 306
e-mail: eva_dittertova@nm.cz
 

Mgr. Hana Garncarzová
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Zámecké náměstí 7, Bruntál, PSČ: 792 01
tel.: +420 554 717 947
fax: +420 554 718 558
e-mail: h.garncarzova@mubr.cz

 

nahoru