Nabídka publikací vydaných AMG

 

Publikace si můžete objednat na adrese Sekretariátu AMG:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00  Praha 1 – Nové Město

nebo na e-mailové adrese: kalendarium@cz-museums.cz

Kontaktní osobou pro prodej a distribuci publikací AMG je Bc. Kateřina Svobodová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 038.


Objednávka publikací
  (309 kB)
Poštovné a balné je 100 Kč.

Všechny nově vydané publikace AMG jsou zdarma ihned po vytištění rozeslány všem členům AMG – řádným (institucím), individuálním i čestným. Počet zaslaných publikací závisí na výši členského příspěvku AMG každého člena (instituce), čestným a individuálním členům AMG jsou publikace zaslány vždy po jednom kuse. Nad tento rámec již zaslaných aktuálně vydaných titulů si mohou členové AMG publikace zakoupit za jejich běžnou cenu (viz Objednávka publikací). Toto pravidlo se vztahuje i na nově přijaté členy AMG, kteří si starší tituly již musí zakoupit za běžnou cenu, tzn. že zpětně publikace nevydáváme.

 

 

XVI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2017 obsahuje
souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků čtrnáctého
ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku,
Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku, Ceny Českého výboru ICOM
a výsledky soutěže Muzeum roku 2017.

Cena 55,- Kč. ISBN 978-80-86611-78-5.

Paměťové instituce a legislativa
Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2014.

Cena 65 Kč. ISBN 978-80-86611-74-7.

Muzeum a změna V / The Museum and Change V
Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference.
Národní archiv, Praha, 22.–24. listopadu 2016 / National Archives, Prague, 22nd–24th November 2016

Cena 170 Kč. ISBN 978-80-86611-77-8.

XV. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2016 obsahuje
souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků čtrnáctého
ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku,
Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a Ceny Českého výboru ICOM.

Cena 55,- Kč. ISBN 978-80-86611-75-4.

XIV. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2015 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků čtrnáctého ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku,
Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a Ceny Českého výboru ICOM.

Cena 55,- Kč. ISBN 978-80-86611-72-3.

Muzeum a proměny společnosti. VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. Brno, 4.–5. listopadu 2014. Sborník příspěvků.
Sborník přednášek z VIII. celorepublikového kolokvia pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR, z. s., v roce 2014.


Cena 120 Kč. ISBN 978-80-86611-71-6.

Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2015–2016
Nové vydání adresáře obsahuje 1021 hesel s aktuálními informacemi a kontaktními údaji muzeí, galerií a jejich poboček, nacházejících se na území celé České republiky.

Cena 100 Kč. ISBN 978-80-86611-70-9. ISSN 1212-9348.

Veřejnost a archeologické nálezy
Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2011.

Cena 65 Kč. ISBN 978-80-86611-68-6

Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II
Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2013.

Cena 65 Kč. ISBN 978-80-86611-67-9.

  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2014

Výroční zpráva AMG za rok 2014 je také k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy.

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-61-7.
XIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva
Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2014 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků třináctého ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a Ceny Českého výboru ICOM.

Cena 85,- Kč. ISBN 978-80-86611-64-8.
 

Muzejní výstavnictví.
Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky

Cena 100 Kč. ISBN 978-80-86611-62-4.
 


 

 

 

Muzeum a změna IV. / The Museum and Change IV.
Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference.
Národní muzeum v Praze, 12.–14. listopadu 2013 / The National Museum in Prague, 12th–14th November 2013

Cena 150 Kč. ISBN 978-80-86611-63-1.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2013

Výroční zpráva AMG za rok 2013 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG - Výroční zprávy.

Publikace je rozebrána.

ISBN 978-80-86611-61-7.

  XII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva
Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2013 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků dvanáctého ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a Ceny Českého výboru ICOM.

Cena 100 Kč. ISBN 978-80-86611-59-4.
  Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2013–2014
Nové vydání adresáře obsahuje 1016 hesel s aktuálními informacemi a kontaktními údaji muzeí, galerií a jejich poboček, nacházejících se na území celé České republiky.

Cena 100 Kč. ISBN 978-80-86611-58-7. ISSN 1212-9348.
  Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR. VII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, Brno, 3.–4. listopadu 2011. Sborník příspěvků.
Sborník přednášek ze VII. celorepublikového kolokvia pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR v roce 2011.

Cena 85 Kč. ISBN 978-80-86611-48-8.
  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2012


Výroční zpráva AMG za rok 2012 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG - Výroční zprávy.

Publikace je rozebrána. ISBN 978-80-86611-56-3.

  XI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2012 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků jedenáctého ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a Ceny Českého výboru ICOM.

Cena 95,- Kč. ISBN 978-80-86611-54-9.
 

  Deset let Školy muzejní propedeutiky. Sborník absolventských prací Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2008–2012. Ročník VI.–X.

Sborník vybraných absolventských prací studentů základního kurzu Školy muzejní propedeutiky.

Cena 155 Kč. ISBN 978-80-86611-53-2.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2011

Cena 60 Kč. ISBN 978-80-86611-52-5.

 

Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu. Sborník příspěvků ze semináře
Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2010.

Cena 65 Kč. ISBN 978-80-86611-49-5.

 

Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech. Sborník příspěvků ze semináře
Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2006.

Cena 65 Kč. ISBN 978-80-86611-26-6.

 

X. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zprávaVýroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2011 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků desátého ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a Ceny Českého výboru ICOM.

Cena 98 Kč. ISBN 978-80-86611-50-1.

 

Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2011–2012

Publikace je rozebrána.

ISBN 978-80-86611-46-4. ISSN 1212-9348.

 

Muzea, autorský zákon a digitalizace. VI. celorepublikové kolokvium na aktuální téma 
Sborník přednášek z VI. celorepublikového kolokvia pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR v roce 2010.

Cena 65 Kč. ISBN 978-80-86611-42-6.

 

Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky


Cena 150 Kč. ISBN 978-80-86611-40-2.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2010


Publikace je rozebrána.

Výroční zpráva AMG za rok 2010 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG - Výroční zprávy.

ISBN 978-80-86611-45-7.

 

IX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva 
Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2010 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků devátého ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a Ceny Českého
výboru ICOM.

Cena 98 Kč. ISBN 978-80-86611-43-3.

 

Příručka muzejníkova I.
Druhé aktualizované vydání.

Cena 90 Kč. ISBN 978-80-86611-41-9.

 

Muzeum a vzdělávací systém v České republice. V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, Brno, 11.–12. listopadu 2008. Sborník příspěvků
Sborník přednášek z V. celorepublikového kolokvia pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR v roce 2008.

Cena 85,- Kč. ISBN 978-80-86611-39-6.

 

Muzeum a změna III. / The Museum and Change III
Sborník z mezinárodní muzeologické konference

Cena 150 Kč. ISBN 978-80-86611-34-1.

 

Pět let Školy muzejní propedeutiky. Sborník absolventských prací Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2002–2007. Ročník I.–V.
Sborník vybraných absolventských prací studentů základního kurzu Školy muzejní propedeutiky.

Cena 190 Kč. ISBN 978-80-86611-33-4.

  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2009

Publikace je rozebrána.

Výroční zpráva AMG za rok 2009 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG - Výroční zprávy.

ISBN 978-80-86611-37-2.
  VIII. ročník Národní soutěže Gloria musaealis 2009 – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2009 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků osmého ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a Ceny Českého výboru ICOM.

Cena 100 Kč. ISBN 978-80-86611-35-8.

 Adresář muzeí a galerií ČR 2009-2010 Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2009–2010

Publikace je rozebrána.

ISBN 978-80-86611-27-3, ISSN 1212-9348.
 Sborník z konference Z. Z. Stránského Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie / Musealization in contemporary society and role of museology

Sborník příspěvků ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Z. Z. Stránského, které se uskutečnilo ve dnech 8.–10. listopadu 2006 v Technickém muzeu v Brně.

Cena 120 Kč. ISBN 978-80-86611-28-0. 

 Výroční zpráva AMG 2008 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2008


Publikace je rozebrána.

Výroční zpráva AMG za rok 2008 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG - Výroční zprávy.

ISBN 978-80-86611-32-7

 Výroční zpráva Gloria musaealis 2008 VII. ročník Národní soutěže Gloria musaealis 2008 - Výroční zpráva


Publikace je rozebrána.

Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-30-3.

 Výroční zpráva AMG 2007 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2007


Cena 20 Kč. ISBN 978-80-86611-25-9.

  VI. ročník Národní soutěže Gloria musaealis 2007 - Výroční zpráva


Publikace je rozebrána.

Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-23-5. 

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2006

Cena 20 Kč. ISBN 978-80-86611-22-8.

  V. ročník Národní soutěže Gloria musaealis 2006 - Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2006 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků pátého ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a Ceny Českého výboru ICOM.

Cena 70 Kč. ISBN 978-80-86611-20-4. 

 Obrázek Jiří Žalman: Příručka muzejníkova II.

Metodické pokyny pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely. Metodické texty. Právní normy.

Cena: 90 Kč. ISBN 978-80-866

  Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2007-2008

Publikace je rozebrána.

Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-18-1. 
  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2005


Cena 20 Kč. ISBN 80-86611-14-0

  IV. ročník Národní soutěže Gloria musaealis 2005 - Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2005 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a Ceny Českého výboru ICOM.

Cena 70 Kč. ISBN 80-86611-12-4.

  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2004


Cena 20 Kč. ISBN 80-86611-14-0. 

  III. ročník Národní soutěže Gloria musaealis 2004 - Výroční zpráva
Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2004 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku, ale i ve zvláštní kategorii „Pojďte s námi do muzea“ a Ceny Českého výboru ICOM.

Cena 70 Kč. ISBN 80-86611-12-4.
  Jiří Žalman: Má hlava je muzeum

Publikace je rozebrána.

Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 80-86611-10-8
  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2003

Cena 20 Kč. ISBN 80-86611-08-6.
 
  II. ročník Národní soutěže Gloria musaealis 2003 - Výroční zpráva
Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2003 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Gloria musaealis ve třech kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena 70 Kč. ISBN 80-86611-06-X. 
  Muzea pro všechny
Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzeí


Publikace je rozebrána.

Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 80-86611-03-5.

  Muzeum a změna / the Museum and Change

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference, která proběhla v říjnu 2002 v Národním muzeu v Praze.

Cena: 125 Kč. ISBN 80-86611-04-3.

  Sborník materiálů ze VII. sněmu Asociace muzeí a galerií ČR

Sborník ze sněmu AMG, který se konal ve dnech 15.–16.10.2003 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, komplexní pohled na činnost AMG v letech 2000–2003, nové stanovy AMG, usnesení sněmu pro příští volební období 2003-2006, nové znění etického kodexu ICOM.

Cena: 30 Kč. ISBN 80-86611-05-1 

  Dagmar Fialová: Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce


Cena: 70 Kč. ISBN 80-86611-02-7
 

  Jiří Žalman a kolektiv: Příručka muzejníkova I.
(Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích)


Publikace je rozebrána.

Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.
 

  Muzejní obzory 2/2000
Materiály z VI. sněmu Asociace muzeí a galerií ČR v Jihlavě

Komplexní pohled na činnost AMG v období 1998-2000, nové stanovy i usnesení sněmu pro příští volební období 2000-2003 – to jsou materiály předložené členské základně na jejím sněmu v r. 2000 v Jihlavě.

Cena: 20,- Kč.

  Muzejní obzory 1/2000
Sborník z konference Písemné památky v muzeích, spolupráce muzeí a archivů

Přednesené hlavní referáty i diskusní příspěvky na konferenci s tématem Písemné památky v muzeích, spolupráce muzeí a archivů, která se konala r. 1999 v rámci doprovodných akcí IV. veletrhu muzeí České republiky v Západomoravském muzeu v Třebíči.

Cena: 20,- Kč.

  Muzejní obzory 4/1999
Praktické zkušenosti s managementem sbírek v Nizozemí

Přednášky holandských lektorů přednesené na sympoziu, které se konalo v Národním technickém muzeu v Praze v září 1999, shrnují zkušenosti s hromadným zpracováním, konzervací a stěhováním rozsáhlých sbírkových fondů a problémů s novými i historickými depozitáři.

Cena: 10,- Kč.

 

  Technícké muzejnictví v České republice na prahu 21. století

Sborník příspěvků zachycuje současný stav specializovaného odvětví muzejnictví; sborník je doplněn adresářem technických muzeí v ČR.

Cena: 23 Kč. 

  Muzejní obzory 4-5/1998
Tomáš Fassati: Skupinové a individuální aktivity učí návštěvníka muzea interpretaci umění

Autor se zabývá metodikou tvorby didaktických expozic, které divákovi umožňují aktivně vnímat umělecká díla. Doporučujeme všem, kteří se chtějí věnovat netradičním formám práce s návštěvníkem. Publikace byla připravena ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK.

Cena: 48 Kč.
 

  Muzejní obzory 3/1998
Kolektiv autorů: Zahraniční periodika, nakladatelství a databáze z muzeologie; Anotace odborných periodik k tématu konzervování-restaurování a preparování

Jan Hladík, Iva Čejková a Vratislav Nejedlý – připravili rozsáhlou publikaci, která by měla být vodítkem pro každého, kdo pracuje v oboru konzervování-restaurování a preparování, a snaží se být v kontaktu se světovou odbornou produkcí. Seznam zahraničních periodik je doplněn přehledem knihoven v ČR, která tato periodika odebírají.

Cena: 30 Kč.
 

Alena Skwarlová: Bibliografie muzeologické literatury 1992–94

Publikováním těchto bibliografií chce AMG vyplnit bílé místo v muzejní literatuře a navázat na ediční řadu muzeologických bibliografií, které vydávalo Národní muzeum do roku 1991. Kromě samotných anotací obsahují publikace i výčet periodik, ze kterých autorka čerpala, abecední rejstříky podle autorů a míst muzeí, předmětový rejstřík a rejstřík popisovaných výstav.

Bibliografie za léta 1992 – 94 byly vydány v roce 1997.

Cena tištěného výtisku (bibliografie 1992 – 94): 48 Kč.

Legislativa českého muzejnictví a evropská integrace

Sborník materiálů z celostátní konference, konané roku 1999 v Praze, k aktuálnímu tématu – legislativním úpravám v oblasti kulturního dědictví.

Cena: 20 Kč.

  František Šebek a kol.: Regionální muzea v době reformy veřejné správy

V souvislosti s reformou veřejné správy se muzejnictví v ČR na počátku 21. století ocitá před zásadním zásahem do své dosavadní struktury. Většina muzeí doposud zřizovaných MK ČR a okresními úřady přejde do dvou let pod nové zřizovatele. AMG proto předkládá kvalifikovanou analýzu činností, výsledků a perspektiv regionálních muzeí – vlastivědných muzeí s krajskou či okresní působností.

Cena: 55 Kč.

  Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií
Deset let činnosti

V roce 2000 si AMG připomněla 10 let své existence. Publikace je bilancí jejích aktivit a přináší příspěvky muzejních pracovníků, kteří se v uplynulých letech zapojili do její činnosti.

Cena: 77 Kč.
 

 

nahoru