Oddělení muzeí a galerií, odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR

Metodickým pracovištěm pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, centrální evidence sbírek (CES) a vývozu sbírkových předmětů do zahraničí je oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR. Toto pracoviště vydává metodické pokyny a poskytuje metodické konzultace

Kontakt: 
Ministerstvo kultury ČR
odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 
oddělení muzeí a galerií
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 
Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7 
Tel.: +420 257 085 446 
Fax: +420 233 371 867 
E-mail: ces@mkcr.cz 
URL: http://ces.mkcr.cz/

 

nahoru