Čestný výbor Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Čestný výbor soutěže sestává z významných osobností veřejného života a kultury a má minimálně 4 členy, které jmenují vyhlašovatelé. Čestný výbor soutěže se zúčastní slavnostního aktu vyhlášení soutěže a jejích výsledků a po dobu trvání soutěže nad ní převezme záštitu. Čestný výbor má právo navrhnout vyhlašovatelům zvláštní ocenění jednomu ze soutěžních projektů.
 

Mgr. Irena Chovančíková
I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor Masarykovy univerzity v Brně

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci

prof. JUDr. Vladimír Franz
profesor, hudební skladatel, výtvarník, básník, dramatik

PhDr. Ilja Šmíd
ministr kultury České republiky

Prof. Jiří Hlaváč
předseda Asociace hudebních umělců a vědců, klarinetista a saxofonista, hudební skladatel, pedagog a publicista, umělecký vedoucí souboru Barock Jazz Quintet a člen Českého dechového tria

Mgr. Pavel Hlubuček
ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury

PhDr. Jaromír Jermář
místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR

Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva a ředitel Obecního domu, a. s.

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
historik, pedagog Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univrzity v Opavě

JUDr. Pavel Kosatík
právník, spisovatel, literární historik a scénárista

Mgr. Martina Lehmannová
předsedkyně Českého výboru ICOM, z. s.

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
náměstek ministra kultury České republiky pro řízení sekce kulturního dědictví

Jiří Padevět
ředitel Nakladatelství Academia, spisovatel

ak. mal. Vladimír Suchánek
grafik, čestný předseda Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR

Ing. et Bc. Milan Šimáček
kulturní publicista, herec

František Uhlíř
jazzový hudebník, skladatel, pedagog

Jan Wolf
radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Hlavního města Prahy

Mgr. René Zavoral
generální ředitel Českého rozhlasu

Mgr. Václav Žmolík
redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

nahoru