Cílové skupiny konference


profesní 
muzejní pracovníci zejména z prostoru střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko,  Rakousko, Německo) s přesahem do všech ostatních evropských států ...

pedagogové a studenti vysokých škol
především oborů muzeologie, kulturologie, historie, dějin umění, archeologie, etnografie, kulturní antropologie, architektury ...

mezioborová
sociologové a agentury, které se v minulosti zabývaly průzkumy v muzejním sektoru; pedagogové; architektonické kanceláře, které pracovaly na muzejních stavbách či realizují instalace …

publicisté
novináři z oblasti kultury a společnosti ...

představitelé politického života, státní správy a samosprávy
kulturní a vzdělávací sekce/výbory parlamentu, senátu, hejtmani jednotlivých krajů, zástupci zřizovatelů muzeí a galerií ...

nahoru