Jak se přihlásit na konferenci


Způsob přihlášení 

I. cirkulář (do 30. září 2008)
II. cirkulář (od vyhlášení do 31. prosince 2008)
III. online formulářem

Registrační formuláře budou muzeím zaslány poštou, na vyžádání mohou být zaslány i e-mailem. 

Formulář a pozvánka I. cirkuláře ke stažení.

I. cirkulář  Dokument Excel (92 kB)

Přihláška ubytování  Dokument Word (59 kB)

 

Účastnický poplatek 

720 Kč pro členy, zaměstnance a studenty pořadatelů a členy Zväzu múzeí na Slovensku a Slovenského komitétu ICOM
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře 30% sleva, tj. 500 Kč
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře 20% sleva, tj. 580 Kč

160 EUR pro ostatní účastníky konference
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře 30% sleva, tj. 110 EUR
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře 20% sleva, tj. 130 EUR

Účastnické poplatky se zasílají na účet Asociace muzeí a galerií ČR, GE Money Bank, č.ú. 2233905-504/0600, SWIFT kód: AGBACZPP, IBAN formát účtu: CZ6206000000002233905504 (jako variabilní symbol uveďte IČ instituce, do poznámky Vaše jméno pro jednoznačnou identifikaci platby) nebo mohou být v hotovosti zaplaceny u prezence.

Účastnický poplatek zahrnuje organizační náklady konference, konferenční materiály, tlumočení a občerstvení během jednání. Cestovné a ubytování si hradí účastníci konference sami.

Přihlášky zasílejte na Sekretariát konference:
Asociace muzeí a galerií ČR
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město, Česká republika
tel. +420 224 210 037-9, fax +420 224 210 047
e-mail: amg@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz

nahoru