Oragnizační zajištění konference


Místo konání:
Pantheon Národního muzea, hlavní budova Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79  Praha 1, 1. patro.
Více informací naleznete na http://www.nm.cz.

Doprava:
Od Hlavního vlakového nádraží k Národnímu muzeu – metrem ze zastávky „Hlavní nádraží“ do zastávky „Muzeum“, jedna zastávka metrem na trase C (červená); budete potřebovat jízdenku v hodnotě 18,- Kč (platnost 20 min., nepřestupní). Směr cesty do konečné stanice metra „Háje“.
Od autobusového nádraží Florenc k Národnímu muzeu – metrem ze zastávky „Florenc“ do zastávky „Muzeum“, dvě zastávky metrem na trase C (červená); budete potřebovat jízdenku v hodnotě 18,- Kč (platnost 20 min., nepřestupní). Směr cesty do konečné stanice metra „Háje“.
Z letiště Ruzyně k Národnímu muzeu – autobusem č. 119 do zastávky „Dejvická“ (konečná stanice); přestup na metro – trasa A (zelená) ze zastávky „Dejvická“ 5 stanic do zastávky „Muzeum“; budete potřebovat jízdenku v hodnotě 26,- Kč (platnost 75 min., přestupní). Směr cesty do konečné stanice metra „Depo Hostivař“.
Od Národního muzea k Českému muzeu hudby – metrem ze stanice „Muzeum“ na trase A (zelená) tři zastávky do stanice „Malostranská“; přestup na tramvaj č. 12 (směr „Sídliště Barrandov“), č. 20 (směr „Smíchovské nádraží“) nebo č. 22 (směr „Nádraží Hostivař“) dvě zastávky do stanice „Hellichova“. Nebo cca 10 min. pěšky dolů po Václavském náměstí do ulice Vodičkova – odtud tramvají č. 9 (směr Sídliště Řepy) čtyři stanice do zastávky „Újezd“ a přestoupit na tramvaj č. 22 (směr Bílá Hora) jednu stanici do zastávky „Hellichova“. Budova Českého muzea hudby se nalézá bezprostředně
u zastávky Hellichova.
Více informací naleznete na http://www.dpp.cz.

Ubytování:
Ubytování pro účastníky konference zajistila agentura JSC Travel, s.r.o. v různých cenových variantách (http://www.jsc.cz). JSC Travel, s.r.o., Přístavní 2, 170 00 Praha 7, tel./fax: +420 220 805 684/+420 220 806 912, e-mail: jsc@jsc.cz.

Účastnický poplatek:

Přihlášky poslané                                  Základní výše                                                                             Základní výše

                                         (pro členy, zaměstnance a studenty pořadatelů                                   (pro ostatní účastníky konference)
                                               a členy Zväzu múzeí na Slovensku
                                                    a Slovenského výboru ICOM) 

po 30. lednu 2009                                        720 Kč                                                                                         160 EUR
do 30. ledna 2009 20% sleva                      580 Kč                                                                                         130 EUR
do 30. září 2008  30% sleva                        500 Kč                                                                                          110 EUR

Účastnické poplatky se zasílají na účet Asociace muzeí a galerií ČR, GE Money Bank, č.ú. 2233905504/0600, SWIFT kód: AGBACZPP, IBAN formát účtu: CZ6206000000002233905504 (jako variabilní symbol uveďte IČ instituce a do komentáře Vaše jméno) nebo mohou být v hotovosti zaplaceny u prezence. Účastnický poplatek zahrnuje organizační náklady konference, konferenční materiály, tlumočení a občerstvení během jednání (káva, čaj, minerálka, malé občerstvení)
a koncert a raut na společenském večeru. Cestovné a ubytování si hradí účastníci konference sami.

Tlumočení konference:
Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština / angličtina; příspěvky budou simultánně tlumočeny do druhého jednacího jazyka. Účastníkům konference budou v předsálí Pantheonu Národního muzea vydávány proti podpisu tlumočnické přijímače se sluchátky, které je nutno vždy po opuštění sálu předat zpět pověřeným organizátorům.
 
 
Exkurze pro účastníky konference:
Při příležitosti konání konference bude pro účastníky otevřena dne 18. února 2009 – v době od 17:00 do 18:00 výstava „Republika“ v hlavní budově Národního muzea, I. patro naproti Pantheonu; a v době od 19:00 do 20:00 bude otevřena stálá expozice Národního muzea – Českého muzea hudby „Člověk, nástroj, hudba“ a výstava „Malovaná muzika Karla Franty“ (České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1; bližší informace na www.nm.cz).


Společenské setkání pro účastníky konference:
Společenské setkání pro účastníky konference se uskuteční v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Praha 1) dne 18. února 2009 od 20.00 hodin. Společenský večer bude zahájen koncertem Komorního orchestru Dvořákova kraje, po němž bude následovat raut.

 

Kontakt: 

Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 224 210 037-39, mobil: +420 736 438 611, Fax: +420 224 210 047, e-mail: amg@cz-museums.cz


Veškeré další informace, změny apod. směřujte od 16. února 2009 již pouze a jen na
mobilní telefonní číslo AMG: +420 736 438 611!

nahoru