Tématické bloky konference


Konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. bude rozdělena do pěti tématických bloků

I. Výstavba, inovace, rekonstrukce
Rekonstrukce historických budov a jejich adaptace pro činnost muzeí, problematika muzejních výstavních prostor v památkovém objektu, skrytá úskalí, historické budovy versus nová výstavba, odstraňování bariér, nové výstavní prostory a jejich vlastnosti, moderní architektura muzeí a současné trendy, muzejní budova a okolí. 

II. Expozice, výstavy, prezentace
Prezentační činnost muzea, moderní formy výstavní prezentace, netradiční nástroje vystavování muzejních sbírek, nejnovější trendy v komunikaci muzeum/návštěvník, muzejní výstava jako zvláštní forma vizualizovaného poselství sbírek, muzejní výstavnictví budoucnosti a využívání moderních technologií.

III. Marketing, public relations, lobbing v neziskové sféře
Ucelený systém propagace a popularizace muzea jako celku; marketing muzea a práce s veřejností, lobbing jako nástroj public relations, lobbing a význam osobního kontaktu, míra úměrnosti lobování v kultuře, komunikace muzea a působení muzea na veřejnost.

IV. Ekonomika a kultura
Management pro 21. stol. z pohledu muzejnictví, rozvoj kulturních zdrojů a kulturního kapitálu, financování kultury, sponzorství a mecenášství, význam kultury pro ekonomiku, kultura jako konkurenční výhoda.

V. Digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví
Nové možnosti interpretace kulturního dědictví, využívání informačních technologií jako účinného marketingového nástroje pro prezentaci muzejních sbírek, digitalizace sbírek a poslání muzea, digitalizovaný záznam versus reálný sbírkový předmět, virtuální realita – meze a možnosti, změny ve způsobu vnímání současné populace.


Pět jednacích bloků s referáty a panelovou diskusí. Možnost posterové prezentace.

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 20 min. 
Přednášející touto cestou žádáme o dodání názvu přednášky, stručných tezí a profesního životopisu v rámci I. cirkuláře. 
Rovněž upozorňujeme, že pro potřeby překladatelů je nutné předložit text příspěvku v tištěné podobě nejpozději před zahájením konference. 
Pořadatelé si vyhrazují právo časový prostor pro přednesení příspěvku zkrátit.

nahoru