Mezinárodní muzeologická konference na téma

Muzeum a změna III. /

The Museum and Change III.

  change_zelene

 

 

Konference se koná při příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

 

 pic30902

 

pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava Jehličky

 

Konference se uskuteční ve dnech 17.–19. února 2009
v Pantheonu Národního muzea

 

Po třech letech se Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Národním muzeem, Českým výborem ICOM, Národní knihovnou ČR, Ústavem archeologie
a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně
a Ministerstvem kultury České republiky

rozhodla uspořádat při příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie třetí ročník mezinárodní konference nazvané Muzeum a změna III. / The Museum and Change III.

 

Hlavními tematickými bloky konference jsou:
I. Výstavba, inovace, rekonstrukce,
II. Expozice, výstavy, prezentace,
III. Marketing, public relations a lobbing v neziskové sféře,
IV. Ekonomika a kultura
a V. Digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví.

 

Příspěvky na tato témata přednese přes čtyřicet přednášejících z Litvy, Polska, Nizozemí, Rakouska, Řecka, Slovinska, U.S.A, Slovenské a České republiky. Přihlášeno je přes 200 účastníků z celé České republiky a dalších evropských států – konference se zúčastní zástupci Dánska, Litvy, Polska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Rakouska, Řecka, Slovinska a Slovenské republiky.

Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština / angličtina; příspěvky budou simultánně tlumočeny do druhého jednacího jazyka.

Konference je rozdělena do pěti jednacích bloků s koreferáty a panelovou diskusí.

Na ochozu I. patra Národního muzea před Pantheonem je možné shlédnout posterové prezentace dalších pěti muzeí z České republiky a zahraničí. Posterovými prezentacemi se představí Husitské muzeum v Táboře, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum města Ústí nad Labem, Národní památkový ústav a Polské námořní muzeum v Gdaňsku.

 

Partnery konference jsou Erco Lighting GmgH a AV Media, a.s.

 

Konference bude oficiálně zahájena v Pantheonu Národního muzea 17. února 2009. Konference potrvá tři dny od úterý 17. února do čtvrtka 19. února,

dějištěm je po celou dobu jejího konání Pantheon Národního muzea.

 

Konference se koná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

 

 

 

 

Tisková zpráva  Dokument PDF (147 kB)

Program konference Dokument PDF  (92 kB)

 

 

 

 


Kontakt:


Sekretariát konference

Asociace muzeí a galerií České republiky, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1

tel.: +420 224 210 037-9, fax: +420 224 210 047

e-mail: amg@cz-museums.cz; http://www.cz-museums.cz

 

nahoru