ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Národní galerie v Praze /

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác – Sbírka starého umění

Pobočka instituce: Národní galerie v Praze

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 110 15
http://www.ngprague.cz
Telefon: +420 223 081 713
Fax: +420 233 081 719
E-mail: m.pokorna@ngprague.cz
Poslední aktualizace: 2011
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Baroko v Čechách: Ve třech podlažích rekonstruovaného renesančního paláce je prezentováno na 160 sochařských exponátů a 280 ukázek pozdně renesančního a barokního malířství vytvořených od konce 16. století do konce století 18. na teritoriu Koruny české. Kolekce je koncipována podle ustálené chronologie v posloupnosti slohových cyklů v rozpětí od pozdní renesance, představené tvorbou umělců činných na pražském dvoře císaře Rudolfa II., až po doznívání barokní kultury na sklonku 18. století. Nová expozice se opírá o všechna velká jména domácího výtvarného umění 17. a 18. století s důrazem na klíčové osobnosti. Vyváženými soubory tak je představena malířská tvorba Hanse von Aachen, Bartholomaea Sprangera, Roelanta Saveryho, Karla Škréty, Petra Brandla, Michaela Willmanna, Jana Kryštofa Lišky, Václava Vavřince Reinera, Antona Kerna, Jana Petra Molitora a Norberta Grunda a plastiky Matyáše Bernarda Brauna, Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, Jana Antonína Quitainera, Ignáce Františka Platzera a dalších.
Obory: Barokní a rokokové umění, Renesanční umění

Ředitel sbírky SSU: prof. Vít Vlnas, Ph.D.

Telefon: +420 220 514 595
E-mail: vlnas@ngprague.cz
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Ne10–18
Vstupné základní: 150 Kč
Vstupné snížené: 80 Kč
Vstupné speciální: 200 Kč rodinné
Vstupné volné:
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Francouzština, němčina, angličtina.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Počet návštěvníků pro průvodce:
Počet návštěvníků pro vstup:
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Archiv Národní galerie, který shromažďuje dokumenty vzniklé činností NG a jejích předchůdců a také písemné pozůstalosti výtvarných umělců, sběratelů, historiků, teoretiků a kritiků umění.
Umístění: Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí, Pražský hrad.
Budova: Palác, jedna z prvních renesančních staveb v Praze, byl postaven v letech 1545–1567 podle předlohy Augustina Vlacha pro rod Lobkowiců, od roku 1719 sňatkem přešel rodu Schwarzenberků.
Památkově chráněná budova: Ano. Kulturní památka.
Rok založení: 1796/1945
Charakter muzea:
Specializace: Pozdně renesanční a barokní malířství a sochařství od konce 16. století do konce století 18. na teritoriu zemí Koruny české.
Specifická sbírka: Grafický kabinet SGK s pravidelně proměňovanou expozicí, hmatová expozice Doteky baroka, určená především pro návštěvníky se zrakovým postižením a Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 2008
Poslední změny z roku: průběžně
Katalog k expozici? ano
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Barokní kresba a grafika.
Tip pro návštěvníky: Pestrá nabídka doprovodných programů ke stálým expozicím i jednotlivým výstavám.
Zajímavost: Architektura a výzdoba paláce, impozantní výhled z oken paláce na Malou Stranu a Petřín.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 11.11.2011 8:20

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru