ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Národní galerie v Praze /

Národní galerie v Praze – Klášter sv. Anežky České – Sbírka starého umění

Pobočka instituce: Národní galerie v Praze

Anežská 1, Praha 1, 110 00
http://www.ngprague.cz
Telefon: +420 224 810 628
Fax: +420 224 810 600
E-mail: ssu-ak@ngprague.cz
Poslední aktualizace: 2011
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropě: Expozice středověké gotické deskové malby a plastiky a raně renesančního umění 1200–1550. Expozice sleduje vývoj českého umění od deskových obrazů a sochařství poloviny 14. století (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony) přes „měkký“ sloh Mistra Theodorika, obrazy Mistra Třeboňského oltáře k dílům krásného slohu (Madona svatovítská, Sv. Petr ze Slivice, Varianta Krumlovské madony) a umění v 15. století (Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Pulchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře). Česká a moravská díla z 15. a počátku 16. století jsou v expozici nově konfrontována s tvorbou ostatních středověkých oblastí, s nimiž Čechy v té době spojovaly těsné kulturní kontakty.
Obory: Gotické umění, Malířství, kresba, grafika, Renesanční umění, Restaurování, konzervování a preparování, Románské umění, Sakrální stavby a interiér, Sochařství

Ředitel sbírky SSU: prof. Vít Vlnas, Ph.D.

Telefon: +420 220 514 595
E-mail: vlnas@ngprague.cz
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Ne10–18
Vstupné základní: 150 Kč
Vstupné snížené: 80 Kč
Vstupné speciální: 200 Kč rodinné
Vstupné volné:
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Angličtina, francouzština.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Počet návštěvníků pro průvodce:
Počet návštěvníků pro vstup:
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Komentované prohlídky a další doprovodné programy, koncerty vážné hudby, restaurátorské ateliéry NG – posouzení uměleckých děl.
Umístění: Klášter sv. Anežky České – vltavské nábřeží, Nemocnice na Františku, Josefov.
Budova: Autentické raně gotické prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I.
Památkově chráněná budova: Ano. Národní kulturní památka.
Rok založení: 1796/1945
Charakter muzea:
Specializace: Staré středověké umění.
Specifická sbírka: Hmatová expozice.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 2000
Poslední změny z roku: průběžně
Katalog k expozici? ano
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Středověké umění, historické osobnosti (např. sv. Václav), současné umění (umělecké projekty do konkrétních středověkých prostor).
Tip pro návštěvníky: Pestrá nabídka dorpovodných programů ke stálým expozicím i jednotlivým výstavám.
Zajímavost: Gotická architektura.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 23.8.2011 8:43

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru