ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Strahovský klášter – Královská kanonie premonstrátů na Strahově /

Strahovský klášter – Královská kanonie premostrátů na Strahově – Obrazárna

Pobočka instituce: Strahovský klášter – Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1, 118 00
http://www.strahovskyklaster.cz
Telefon: +420 233 107 730
Mobil: +420 233 107 752
E-mail: art.strahov@volny.cz
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ne
Zřizovatel obecně: Církev či náboženská společnost
Zřizovatel název:
Expozice: Strahovská obrazárna – výběr ze sbírky obrazů od počátku 14. století po polovinu 19. století. Historické sály konventní budovy – kapitulní síň, ambity, refektáře. Strahovský klášter a sv. Norbert. Stálá expozice o minulosti a současnosti kláštera vč. velkého modelu areálu, cyklus monumentálních obrazů J. J. Heringa z let 1626–1630.
Obory: Architektura, urbanismus, Barokní a rokokové umění, Církve – dějiny, liturgické předměty, Malířství, kresba, grafika, Modely, modelářství, Muzeum umění, galerie, obrazárna, Nizozemské malířství, Renesanční umění, Sakrální stavby a interiér, Sochařství, Středověké dějiny
Otevřeno: celoročně
Zavřeno:
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Po–Ne9–11.30, 12–17
Vstupné základní: 120 Kč
Vstupné snížené: 60 Kč
Vstupné speciální: rodinné 200 Kč
Vstupné volné: ZTP, děti do 6 let, novináři, ICOM
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ne
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština.
Poslední návštěva: 20 min. před zavřením
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce:
Počet návštěvníků pro vstup:
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Bezbariérový přístup částečný.
Umístění: 15 minut chůze od Pražského hradu, zastávka tramvaje 22, 23 Pohořelec.
Budova: Původní románská budova premonstrátského kláštera na Strahově, přestavba v 18. století.
Památkově chráněná budova: Národní kulturní památka.
Rok založení: 1836
Charakter muzea:
Specializace: Výtvarné umění volné, užité.
Specifická sbírka: Soubor obrazů s premonstrátskou tématikou, kolekce české a středoevropské malby.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: SKK/009-02-17/369009
Instalace stálé expozice z roku: 2007
Poslední změny z roku: 2007
Katalog k expozici? ano
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Historická témata, výtvarné umění.
Tip pro návštěvníky: Výstavy převážně současného volného a užitého umění v ambitech a dalších prostorách kláštera. Výstavy ze sbírek strahovského kláštera a dalších církevních institucí v prostorách klenotnice Obrazárny.
Zajímavost: Nově instalovaný rozměrný obraz J. J. Heinsche v zimním refektáři (420 x 700 cm).
Periodika: Periodika vycházejí nepravidelně.
Online katalog sbírky:
Název: Strahovská knihovna
Zaměření: Historické fondy, teologie, dějiny umění.
Adresa: Strahovské nádvoří 1/132
Město: Praha 1
PSČ: 118 00
Telefon: +420 233 107 750, +420 233 107 710
Mobil:
Web: http://www.strahovskyklaster.cz/strahovska-knihovna-archiv-a-dalsi-sbirky/strahovska-knihovna/pristup-ke-katalogu-a-fondum-knihovny
Sigla:
Evidenční číslo knihovny na MK ČR:
Počet svazků: 50000
Speciální sbírky: Rukopisy, provtisky, staré tisky, grafika, kresby.

Otevírací doba knihovny

MěsíceDnyHodiny
studovnaÚt–Čt9–16
13–16

Kontakty knihovny

: ThDr., Mgr. Evermod G. Šidlovský, O. Praem.

Poslední změna: 27.7.2015 14:53

Na Adresář muzeí a galerií ČR – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG). Údaje o jednotlivých institucích jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování či zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů uvedených v Adresáři muzeí a galerií ČR odpovídají samotné instituce. Data jsou pravidelně aktualizována na základě jejich zaslaných podkladů.

nahoru