ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 3 / Vojenský historický ústav Praha /

Vojenský historický ústav Praha – Armádní muzeum Žižkov

Pobočka instituce: Vojenský historický ústav Praha

U Památníku 2, Praha 3, 130 05
http://www.vhu.cz
Telefon: +420 973 204 924 (Út–Ne 10–18 hodin)
Fax: +420 222 541 308
E-mail: museum@army.cz
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Jiné ministerstvo
Zřizovatel název:
Expozice: Expozice muzea je rozčleněna do několika celků. První se věnuje období 1. světové války 1914–1918, účasti Čechů a Slováků v ní a politickým a vojenským akcím, které vedly ke vzniku samostatného československého státu. Druhá část přibližuje historii meziválečné Československé republiky a jejích ozbrojených sil. Třetí výstavní prostor zachycuje období 2. světové války a mapuje účast Čechů a Slováků ve vojenských operacích, v domácím odboji i v dalších akcích. Čtvrtá část expozice je věnována perzekuci příslušníků čs. armády po únorovém státním převratu v roce 1948 a třetímu protikomunistickému odboji. Další část expozice tvoří prostor, v němž probíhají příležitostné výstavy. V současné době je zde k vidění výstava V zákopech první světové války, která si klade za cíl ukázat válku z pohledu těch, kteří jí byli zasaženi přímo a nejvíce – tedy z pohledu obyčejných vojáků, ať už byli na straně Rakouska-Uherska či vítězných států. Od května 2015 jsou veřejnosti přístupné i sklepní prostory muzea. Je zde instalována výstava V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren, která přibližuje život v okupované zemi v letech 1939–1945 a představuje i osudy těch, kteří bojovali za svobodu své vlasti a zemřeli na nacistických popravištích.
Obory: Dějiny 20. století, Vojenství – dějiny, zbraně, fortifikace

Ředitel VHÚ: plk. Mgr. Aleš Knížek

Telefon: +420 973 204 900
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Ne10–18
Vstupné základní: volné
Vstupné snížené:
Vstupné speciální:
Vstupné volné:
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Angličtina, němčina.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 17.55 hod.
Doba prohlídky: 120 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 5
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Vojenský historický ústav Praha, ve snaze pomoci školám ve výuce dějin 20. století realizuje na půdě Armádního muzea Žižkov edukativní projekt „Operace Historikon“, který je určen pro žáky základních a studenty středních škol. Jedním z hlavních pilířů edukativního projektu jsou komentované prohlídky s průvodcem. Další podstatnou součástí projektu jsou přednášky ke stálým expozicím muzea. Každá škola si může dle svých potřeb vybrat z 13 tematických okruhů. K nabízeným programům jsou k dispozici pracovní listy pro různé věkové kategorie. Nutno předem objednat na tel.: +420 973 204 951 nebo e-mailu: museum@army.cz. Veškeré služby poskytované v rámci edukativního projektu jsou pro školy zcela ZDARMA.
Umístění: Na úpatí žižkovského vrchu Vítkov.
Budova: Komplex historických budov Památníku osvobození.
Památkově chráněná budova: Ano.
Rok založení: 1929
Charakter muzea: Specializované
Specializace: Čs. vojenské dějiny od roku 1914 do roku 1948.
Specifická sbírka: Unikátní dobové stejnokroje, chladné, lehké a těžké palné zbraně, prapory, řády a vyznamenání a osobní památky na významné vojenské a politické osobnosti.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: HUA/002-05-09/171002
Instalace stálé expozice z roku: 2009
Poslední změny z roku: 2014
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Výstavy doplňující témata stálých expozic, k významným událostem či osobnostem čs. vojenských dějin.
Tip pro návštěvníky: Ke zcela unikátním sbírkovým předmětům patří kolekce nejvyšších zahraničních řádů udělených hlavám čs. státu, jakož i kompletní sbírka všech stupňů a skupin nejvyššího čs. Řádu Bílého lva. Mezi nejcennější vystavované předměty můžeme zařadit i osobní památky na Jana Kubiše, Josefa Gabčíka a další parašutisty.
Zajímavost: Účast na Pražské muzejní noci. Akce pořádaná ke Dni válečných veteránů (11.11.).
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 14.8.2019 13:09

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru