ČR / Jihočeský kraj / Prachatice / Vimperk /

Národní památkový ústav, Státní zámek Vimperk, Muzeum Vimperska

Muzeum je z důvodu obnovy uzavřeno až do konce roku 2020. Ke znovuotevření dojde v roce 2021.

Zámek 20, Vimperk, 385 01
http://www.zamek-vimperk.cz
Telefon: +420 778 427 134
Fax:
E-mail: vimperk@npu.cz
Poslední aktualizace: 2019
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
Expozice: Stálá expozice muzea byla do konce roku 2017 věnována třem tématům – šumavské přírodě, vimperskému knihtisku a sklářství. V letech 2018–2020 prochází Muzeum Vimperska rozsáhlou obnovou financovanou z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Po dokončení obnovy se stálá expozice rozšíří o nová témata (např. Zlatá stezka) a rozšíří se i prostor pro krátkodobé či sezónní výstavy.
Obory: Archeologie, Archivy, archiválie, Dějiny 20. století, Didaktické a interaktivní expozice, Domácnost – vybavení, nářadí, bytová kultura, Etnografie, Fotografie, fotografická technika, Historie, regionální historie, osobnosti, Knihovny, knižní kultura, Lidové umění, Numismatika, medailérství, mincovnictví, Poštovnictví – dějiny, Restaurování, konzervování a preparování, Řemeslná výroba, cechy, družstva, Sklo a porcelán, Společnosti, spolky a sdružení, Staré tisky, kroniky, privilegia, Vlastivěda regionu, Výroba skla, porcelánu a keramiky

Kastelán SZ Vimperk: Mgr. Vojtěch Brož

Telefon: +420 778 700 076
E-mail: broz.vojtech@npu.cz
Otevřeno:
Zavřeno:
Vstupné základní:
Vstupné snížené:
Vstupné speciální:
Vstupné volné:
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ne
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva:
Doba prohlídky:
Počet návštěvníků pro průvodce:
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
Služby: I po dobu obnovy Muzea Vimperska a Horního zámku je možné v letních měsících navštívit okruh Dolní zámek. Podrobnosti k otevírací době v daném roce najdete na webových stránkách zámku.
Umístění: Horní zámek, Státní zámek nad městem Vimperk.
Budova: Zámecká budova. Příčný trakt, rizalit a jižní palácové křídlo Horního zámku.
Památkově chráněná budova: Ano. Národní kulturní památka.
Rok založení: 1950
Charakter muzea: Vlastivědné
Specializace: Vimperk – jeho historie, řemesla a průmysl. Historie, život a řemesla v bývalém schwarzenberském panství, kulturní krajina Šumavy 19. a 20. století (zmizelá Šumava). Šumavská příroda. Lokální archeologické nálezy. Šumava jako umělecká inspirace.
Specifická sbírka: Vimperské sklo a sklářství, knihtisk.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: MVI/002-05-14/256002
Instalace stálé expozice z roku: 1960, 2000
Poslední změny z roku: 2005, 2014
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Různorodá.
Tip pro návštěvníky: Informace o budoucích expozicích, nové nálezy a další zajímavosti z průběhu obnovy zámku a muzea můžete nalézt na facebookovém profilu vimperského zámku www.facebook.com/zamekvimperk a také na webových stránkách zámku www.zamek-vimperk.cz.
Zajímavost: Muzeum je součástí zámeckého provozu. V letech 2018–2020 prochází rozsáhlou obnovou a k jeho znovuotevření dojde až v roce 2021. Zámek v tomto období nabízí jeden netradiční prohlídkový okruh, který prezentuje památku ve stavu před obnovou a který seznamuje návštěvníky se stavební historií, architektonickými detaily a restaurátorskými sondami.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 14.8.2019 9:46

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru