ČR / Jihočeský kraj / Strakonice / Hoslovice /

Vodní mlýn Hoslovice

Pobočka instituce: Muzeum středního Pootaví Strakonice

Hoslovice 36, Hoslovice, 387 19
http://www.muzeum-st.cz
Telefon: +420 731 907 308
Fax:
E-mail: mlyn@muzeum-st.cz
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Jihočeský kraj
Expozice: Areál vodního mlýna s funkčním mlecím zařízením, kde bývalí vlastníci zakonzervovali tradiční venkovský způsob života – není zavedena elektřina, chybí sociální zařízení a obytné místnosti tvoří malou část budov. Díky tomu je mlýn včetně dalších staveb a pozemků dochován v autentickém stavu tak, jak jej znali obyvatelé Hoslovic a okolí po staletí. V novém technickém zázemí je umístěna etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí, která je věnována životu venkovského lidu, přibližuje průběh zemědělských prací, pěstování a zpracování některých důležitých plodin a chov dobytka. Připomenuty jsou i tradiční pokrmy regionu, skladování a úprava potravin a zvykosloví během kalendářního roku. Dále zde naleznete přednáškovou místnost, informační centrum s prodejnou suvenýrů, malé občerstvení a WC.
Obory: Domácnost – vybavení, nářadí, bytová kultura, Etnografie, Potravinářství, zemědělství, pěstitelství, chovatelství, Řemeslná výroba, cechy, družstva
Otevřeno: sezónně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
IV.–V., IX.–X.Út–Ne9–16
VI.–VIII.Út–Ne9–17
Vstupné základní: 40 Kč
Vstupné snížené: 20 Kč
Vstupné speciální: rodinné a sdružené vstupné, skupinové slevy, školní skupiny, vstupné na akce
Vstupné volné: děti do 6 let, osoby se zdravotním a mentálním postižením, členové Asociace muzeí a galerií ČR, KPVU, Unie výtvarných umělců, členové Svazu muzeí na Slovensku, zaměstnanci Národního památkového ústavu, členové ICOM a obdobných zahraničních asociací muzeí a galerií
Poplatky: výklad v cizím jazyce, turistické fotografování
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Němčina, možnost zapůjčení cizojazyčných textů.
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva: 60 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 45 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 10
Počet návštěvníků pro vstup: Nestanoveno.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Cizojazyčné texty k zapůjčení, kostýmovaný průvodce. Speciální programy pro školní výlety. Sdružené vstupné na všechny objekty muzea.
Umístění: Jihovýchodně osada Podhoslovičky.
Budova: Středověký vodní mlýn s první písemnou zmínkou z roku 1654. Soubor zděných a roubených staveb krytých došky zahrnuje mlýnici s původním vybavením, obytnou část a chlévy s kolnou a stodolou, objekt obývaný do roku 2005 a od roku 2008 v něm zpřístupněna muzejní expozice.
Památkově chráněná budova: Národní kulturní památka.
Rok založení: 2008
Charakter muzea:
Specializace: Etnografie venkovského života se specializací na vodní mlýn, autentický odkaz minulosti.
Specifická sbírka: Sbírka zemědělského náčiní, nářadí, strojů a předměty spojené s venkovským životem.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 2012
Poslední změny z roku:
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ne
Tip pro návštěvníky: Dochován zakonzervovaný stav a vzhled mlýna včetně funkčního mlecího zařízení. Kostýmovaný průvodce, speciální program pro školní výlety.
Zajímavost:
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 30.11.2015 13:04

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru